[uppsalapendeln] Re: En annan sak som jag skulle vilja veta...

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 22 Nov 2002 12:31:35 +0100

n=E4, men fr=E5gan var snarare om ett f=F6rsenat t=E5g skall till=E5tas s=
t=F6ra en=20
massa andra t=E5g, s=E5 att "skadeverkningarna" blir st=F6rre =E4n om t=E5=
get hade=20
st=E4llts in helt.
Ett alternativ =E4r ju att n=E4sta ordinarie ej f=F6rsenade t=E5g ist=E4l=
let=20
plockar upp Knivsta/M=E4rsta-passagerarna, ist=E4llet f=F6r att ett f=F6r=
senat=20
t=E5g ska g=F6ra det 40-60 minuter sent.

N=E5t som definitivt borde =E4ndras i sammanhanget =E4r ju att fj=E4rrt=E5=
gen=20
norrfir=E5n (Falun, Sundsvall osv...) som idag inte stannar i=20
Knivsta/M=E4rsta omedelbart borde b=F6rja g=F6ra det s=E5 snart ordinarie=
 t=E5g =E4r=20
f=F6rsenat, som ers=E4ttningstransport allts=E5. Och detta oavsett om det=
 =E4r=20
X2000 eller inte som =E4r fj=E4rrt=E5g - det verkar ju g=E5 "vattent=E4ta=
 skott"=20
idag mellan X2000 och InterCity-t=E5gen. men det =E4r samma bolag som k=F6=
r=20
dem. Praktexempel p=E5 usel koordinering och d=E5ligt kundfocus, tycker j=
ag.

/F


EvaBritt Karlsson wrote:

>Givetvis kan man inte st=E4lla in f=F6rsenade t=E5g pga av dem som st=E5=
r i M=E4rsta
>och v=E4ntar eller f=F6r den delen i Knivsta. Vi vet av tidigare inl=E4g=
g att
>just M=E4rsta pendlarna f=E5r v=E4nta v=E4ldigt l=E4nge. SJ m=E5ste se t=
ill att t=E5gen
>g=E5r s=E5 snart som m=F6jligt. B=E4ttre ett f=F6rsenat t=E5g med lite k=
ringstrul =E4n
>inget t=E5g alls !
>
>Men det de m=E5ste g=F6ra i det l=E4get  =E4r att OFTA ropa ut f=F6rseni=
ngen och
>g=E4rna f=F6rv=E4ntad ny ankomsttid. G=E4rna en urs=E4kt ocks=E5.=20
>
>M=E5ste man i alla fall st=E4lla in t=E5get s=E5 ska vi kr=E4va att man =
omg=E5ende
>s=E4tter in en buss f=F6r dem som st=E5r och v=E4ntar i M=E4rsta!
>
>/Eva Britt Karlsson
>
>
>
>
>********************************
>Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 uppsalapendels =
e-postlista.
>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>med =E4mnet
>unsubscribe
>
>Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>********************************
> =20
>
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: