[uppsalapendeln] En annan sak som jag skulle vilja veta...

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 21 Nov 2002 09:53:38 +0100

=2E..=E4r den fr=E5ga som =E4r ganska knivig att svara p=E5, men om ni ha=
r n=E5gra=20
=E5sikter, h=F6r av er (SJ =E4r v=E4ldigt angel=E4gna om att f=E5 veta va=
d vi tycker=20
om detta):

N=E4r ett t=E5g blir f=F6rsenat ( t ex fr=E5n service i Hagalund pga "lok=
fel"=20
och allt s=E5nt d=E4r), s=E5 har SJ/Banverket/EuroMaint tv=E5 alternativ:=1) F=F6rs=F6ka k=F6ra t=E5get =E4nd=E5, =E4ven om det i somliga fall kan =
kraftigt=20
f=F6rsenat redan innan det =E4r framme i Uppsala och skall ta upp=20
passagerare f=F6rsta g=E5ngen.
Detta inneb=E4r:
   - det f=F6rsenade t=E5get riskerar att st=F6ra andra t=E5g - fler pass=
agerare=20
blir f=F6rsenade ("dominoeffekter" ute p=E5 sp=E5ren)
   - men man bibeh=E5ller transportkapaciteten (kan ta alla passagerare)

2) St=E4lla in t=E5get raskt och h=E4nvisa till andra avg=E5ngar
 - De tidsm=E4ssigt n=E4rmaste avg=E5ngarna blir d=E5 oftast =F6verfulla =
och=20
oftast n=E5got f=F6rsenade eftersom s=E5 m=E5nga ska kliva p=E5.
 - men man slipper st=F6ra andra t=E5g


N=E5got av ett knivigt dilemma, s=E5ledes. vad tycker ni i Pendlarn=E4tve=
rket?=20
Vad b=F6r SJ g=F6ra?  Ska man ha som princip att t ex st=E4lla in alla=20
avg=E5ngar som =E4nd=E5 befaras bli, s=E4g, mer =E4n 20 minuter sena och =
ist=E4llet=20
=E4gna all kraft =E5t att f=E5 fram de t=E5g som fortfarande har chans at=
t g=E5 i=20
tid? Eller ska alla t=E5g avg=E5, oavsett f=F6rsening?

Jag m=E5ste s=E4ga att jag sj=E4lv inte har n=E5got enkelt svar p=E5 dett=
a.


/F
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: