[uppsalapendeln] Re: Det "positiva" med senaste kaos

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: Dmitrij Sharapov <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 10 Feb 2004 10:31:27 +0100

ja, för att citera/travestera Hasse&Tage i gamla Mosebacke monarki, så har tidtabellerna blivit överflödiga, numera kör SJ bara med "naturlig avgång"....

/FDmitrij Sharapov wrote:

Det "positiva" med senaste kaos hos SJ är att man kan knalla till
stationen i princip när som helst numera, alltid finns det något tåg som
är försenat och skall gå snart.

Som i morse, då jag kom 7:20 till stationen och tog 7:00 tåget. Det var halvtomt, alla bytte antagligen till 7:10 tidigare.

Eftersom tåget ändå var försenad 20 minuter så struntade jag att stämpla
kortet (man får ju pengarna tillbaka ändå, typ.


Ingen biljettkontroll förekommer på kraftig försenade tåg (verkar det
som), så min diskussion om saken med konduktören uteblev.

Kom till Stockholm ca 8:00, klart prisvärd!

/DThis communication is confidential and intended solely for the addressee(s). Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you believe this message has been sent to you in error, please notify the sender by replying to this transmission and delete the message without disclosing it. Thank you.

E-mail including attachments is susceptible to data corruption, interruption, unauthorized amendment, tampering and viruses, and we only send and receive e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption, interception, amendment, tampering or viruses or any consequences thereof.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: