[uppsalapendeln] De här 44 åtgärderna ska förbättra punktligheten fram till 2010.

 • From: "Fredrick Beste" <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 28 Sep 2007 13:08:27 +0200

 Banverket, SJ och SL arbetar gemensamt med dem.

 


Banverket


*    Spårpatrull som fixar småfel i spåren runt Stockholm

        
    - Fel kan åtgärdas snabbare av personal som är på plats runt spåren 
mellan 04.30 och 19.30.
    
    
*    Mötesstationer i Barva och Grundbro mellan Södertälje och Eskilstuna

        
    - Tåg kan mötas på fler ställen, köerna minskar
    
    
*    Mötesstation i Almnäs mellan Södertälje och Eskilstuna

        
    - Tåg kan mötas på fler ställen, köerna minskar
    
    
*    Förlängning av en dubbelspårssträcka mellan Södertälje och Eskilstuna

        
    - Tåg kan mötas på fler ställen, köerna minskar
    
    
*    Mötesstationer mellan Västerhaninge och Nynäshamn

        
    - Tåg kan mötas på fler ställen, köerna minskar
    
    
*    Ett extraspår vid Björnlunda utanför Gnesta

        
    - Långsamma tåg kan köra in på spåret medan snabbare tåg kör om
    
    
*    Nya växlar vid Katrineholms station

        
    - Långsamma tåg kan köra in på ett extraspår medan snabbare tåg kör om
    
    
*    Byte av växlar söder om Stockholms central

        
    - Tåg kan lämna centralen snabbare och ge plats för nya tåg
    
    
*    Byte av växlar vid norra delen av Stockholms central

        
    - Tåg kan lämna centralen snabbare och ge plats för nya tåg
    
    
*    Signaler flyttas vid getingmidjan genom centrala Stockholm

        
    - Vid störningar kan tågen köras tätare och förseningarna sprids inte 
lika lätt till andra tåg
    
    
*    Höjd hastighet genom Stockholms central

        
    - Det ger bättre flyt i trafiken
    
    
*    Höjd hastighet mellan Årstaberg-Älvsjö-Flemingsberg

        
    - Det ger bättre flyt i trafiken
    
    
*    Tätare signaler vid Knivsta och Flemingsbergs stationer

     
    
        
    - Tågen kan vänta på signal närmare stationen. Grön signal visas när 
tåget framför har passerat nästa signal efter stationen. Tågen kan köra närmare 
varandra och snabbare nå plattformen.
    
    
*    Tätare signaler vid stationerna Karlberg, Sundbyberg, Jakobsberg och 
Ulriksdal

        
    - Tågen kan köra närmare varandra och snabbare nå plattformen
    
    
*    Signalåtgärder mellan Kungsör och Valskog

        
    - Det ger bättre flyt i trafiken
    
    
*    Förlängd plattform, tätare signaler och byte av växlar vid Bålsta 
station och in mot Stockholm

        
    - Tågen kan köra närmare varandra och snabbare nå plattformen
    
    
*    Tåg kan köra in samtidigt från vardera håll på stationen i Norrköping

        
    - Det ger bättre flyt i trafiken
    
    
*    Tåg kan köra in samtidigt från vardera håll på stationen i Västerås

        
    - Det ger bättre flyt i trafiken
    
    
*    Höjd hastighet mellan Kallhäll och Karlberg

        
    - Det ger bättre flyt i trafiken
    
    
*    Banvall över mosse stabiliseras mellan Stockholm-Uppsala

        
    - Tågen kan köra fortare på sträckan
    
    
*    Förstärkt elkraft vid Älvsjö

        
    - Fler tåg med bättre motorer som accelererar snabbare kräver mer 
elkraft
    
    
*    Byte av bro över Nyköpingsån

        
    - Tåg kan köra med högre hastighet över bron
    
    
*    Sekundvisare på stationsklockor i Stockholm-Mälardalen

        
    - Ökar uppmärksamheten på avgångstiden
    
    
*    Tågen avgår från stationen den tid som står på biljetten

     
        
    - Resenärerna informeras om att de behöver vara på plats en halv minut 
innan så att dörrarna kan stängas och tåget avgå exakt på minuten
    
    
*    Större tidsluckor mellan tågen på Mälarbanan, järnvägen mot Västerås

        
    - Minskar risken att tågen stör varandra
    
    
*    Säkring av mark nära järnvägen och avverkning av träd

        
    - Träd och grenar faller inte ner över järnvägen och blockerar spåret
    
    
*    Bättre text på skyltar på järnvägsstationer i Stockholm-Mälardalen

        
    - Tydligare trafikinformation
    
    
*    Webbkameror på utvalda stationer i Stockholm-Mälardalen

        
    - De som arbetar med trafikinformation kan se läget på stationerna
    
    
*    Ny högtalaranläggning på Stockholms central

        
    - Utrop med bättre ljud
    
    
*    Automatiska högtalarutrop av förinspelade budskap

        
    - Säkrare utrop och bättre ljud 


SJ


*    SJ fördjupar samarbetet om tidtabellerna med Banverket

        
    - Genom samverkan blir det bättre flyt i trafiken
    
    
*    Nya rutiner för den dagliga trafikledningen 

        
    - Färre människor ska drabbas av trafikstörningar
    
    
*    Inställda avgångar följs upp noggrant

        
    - Vi ska finna orsaken till varje försening
    
    
*    Dubbeldäckarna byggs om för att uppfylla SJs krav

        
    - När alla dubbeldäckare är i drift blir trafiken mindre sårbar
    
    
*    Ytterligare satsning på förebyggande underhåll

        
    - Tågen ska inte drabbas av skador under gång
    
    
*    SJ startar egen lokförarutbildning

        
    - Det måste utbildas fler lokförare för att tillgodose en allt högre 
efterfrågan
    
    
*    I högtrafik ska vi ha mer personal på plattformen

        
    - Vi hjälper resenärerna till smidigare av- och påstigningar
    
    
*    All personal specialutbildas i avgångsrutiner

        
    - Det viktigaste är säkerheten och att hålla tidtabellen
    
    
*    Specialprojekt genomförs för att öka punktligheten på X 2000-tågen

        
    - När X 2000-tågen går i tid flyter trafiken bättre i hela Mälardalen
    
    
*    Lokförare och ombordpersonal utbildas i "trängselhantering"

        
    - Ökad kunskap om trängseln på spåren ger färre förseningar


SL 


*    71 nya pendeltåg levererade till 2008

        
    - Med nya tåg får vi mer pålitlig trafik
    
    
*    Ökad kapacitet på depåerna i Älvsjö och Bro

        
    - Ger bättre beredskap och effektivare underhåll
    
    
*    Ny depå för nya pendeltåg i Södertälje

        
    - Inlåsta pendeltåg på natten minskar risken för vandalisering och 
motverkar nedisningen vintertid
    
    
*    All pendeltågspersonal har handdatorer med trafikinformation i realtid

        
    - Med sekundsnabb information till trafikpersonalen ska relevant 
information kunna spridas snabbare

Senast uppdaterad/granskad 2007-09-25 Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] De här 44 åtgärderna ska förbättra punktligheten fram till 2010.