[uppsalapendeln] Re: Dagen D

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: Irma Ridbäck <irma.018129984@xxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 15 Jan 2004 08:41:07 +0100

duger inte den blankett som vi "scannade av" och lade ut på Pendlarnätverkets hemsida, tro?

/F


Irma Ridbäck wrote:


Hej,

När man på www.sj.se söker efter blanketten får man svaret:
Sökordet blankett gav tyvärr inga träffar.

Men den må väl komma.

Irma Ridbäck


Den 04-01-14 14.43, skrev "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>:
För att få ersättning ska kunden fylla i en blankett och skicka till
kundtjänst. Blanketten kan fås via SJs personal eller laddas ned på www.sj.se.
Värdebevisen skickas hem i brevlådan. Företagskunder med SJ-faktura
krediteras.

******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************


Other related posts: