[uppsalapendeln] Re: Dagen D

  • From: Erika Svensson <erika_amor@xxxxxxxxx>
  • To: Irma "Ridbäck" <irma.018129984@xxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 14 Jan 2004 22:59:44 -0800 (PST)

Blankett finns:


http://www.sj.se/node/0,4452,493_1,FF.html

Erika


--- Irma Ridbäck <irma.018129984@xxxxxxxxx> wrote:
> 
> Hej,
> 
> När man på www.sj.se söker efter blanketten får man
> svaret:
> Sökordet blankett gav tyvärr inga träffar.
> 
> Men den må väl komma.
> 
> Irma Ridbäck 
> 
> 
> Den 04-01-14 14.43, skrev "Dmitrij Sharapov"
> <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>:
> 
> > För att få ersättning ska kunden fylla i en
> blankett och skicka till
> > kundtjänst. Blanketten kan fås via SJs personal
> eller laddas ned på www.sj.se.
> > Värdebevisen skickas hem i brevlådan.
> Företagskunder med SJ-faktura
> > krediteras. 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på
> uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt
> e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************


__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Hotjobs: Enter the "Signing Bonus" Sweepstakes
http://hotjobs.sweepstakes.yahoo.com/signingbonus


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: