[uppsalapendeln] Re: Dagen D

  • From: Irma Ridbäck <irma.018129984@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 14 Jan 2004 20:32:14 +0100

Hej,

När man på www.sj.se söker efter blanketten får man svaret:
Sökordet blankett gav tyvärr inga träffar.

Men den må väl komma.

Irma Ridbäck 


Den 04-01-14 14.43, skrev "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>:

> För att få ersättning ska kunden fylla i en blankett och skicka till
> kundtjänst. Blanketten kan fås via SJs personal eller laddas ned på www.sj.se.
> Värdebevisen skickas hem i brevlådan. Företagskunder med SJ-faktura
> krediteras. ********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: