[uppsalapendeln] Brev från Landshövdingen Anders Björck

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 06 Mar 2004 08:51:40 +0100

...till pendlarnätverket:

Uppsala 2004-03-02

Tack för ditt brev om Uppsalapendeln. Frågor om infrastrukturen i länet ligger mig varmt om hjärtat och jag vill på alla vis understryka vikten av att vi har
ett väl fungerande nät av transportmöjligheter.


Trafikfrågor behandlas dock sedan den 1 januari 2003 i första hand av det regionala samarbetsorganet C-Framåt. Det är därför dit du vör vända dig.

Acslutningsvis vill jag säga att det självklart är av utomordentlig betydelse att en järnväg, som dagligen transporterar tusentals pendlare mellan
Uppsala och Stockholm, fungerar så att tågen går på utsatt tid m m. Detta är något jag gärna betonar när jag i olika sammanhang träffar politiker och andra beslutsfattare,


Med vänlig hälsning


Anders Björck.This communication is confidential and intended solely for the addressee(s). Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you believe this message has been sent to you in error, please notify the sender by replying to this transmission and delete the message without disclosing it. Thank you.


E-mail including attachments is susceptible to data corruption, interruption, unauthorized amendment, tampering and viruses, and we only send and receive e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption, interception, amendment, tampering or viruses or any consequences thereof.

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Brev från Landshövdingen Anders Björck