[uppsalapendeln] Banverkets framtidsplan

  • From: Pamela Davidsson <pamela@xxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 11 Feb 2003 10:43:19 +0100

Hej !

Visst ska vi vara både dogmatiska och pragmatiska.
Dessutom kan vi försöka vara ute i väldigt god tid.
Banverkets framtidsplan 2004-2015 är nu ute på remiss. Kanske vi skulle försöka 
att samordna ett remisssvar ?

Se mer på;
http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____5118.asp

Varning, dokumenten är enormt stora (4 MB) och besvärliga att ladda ner !

Om man väl lyckas kan man se att det är Ostkustbanan som är det vi främst är 
intresserade av. Banverket verkar ha viss medvetenhet om våra problem. Jag 
citerar; "Antalet tågförseningstimmar är inte godtagbara i förhållande till de 
krav och förväntningar som trafikvolymen medför. Antalet tågförseningstimmar 
bör minskas med 40 till 50 procent fram till 2015, men utifrån de åtgärder som 
kan genomföras bedöms inte detta som möjligt".

Fredrik, ta gärna upp med Gordon vad hon ska göra åt det, resp om hon vill ha 
vår hjälp att göra något. 

/Pamela


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Banverkets framtidsplan