[uppsalapendeln] Arlandapendel kan starta 2006

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 01 Mar 2004 09:16:56 +0100

Metro 2004-03-01

Planerna kring pendeltåg ända ut till Arlanda rycker
allt närmare ett beslut. En gemensam utredning
mellan SL och Upplands Lokaltrafik blir klar i maj och
vinner idén gehör hos berörda politiker kan Arlanda
Express få konkurrens om resenärerna redan från och
med hösten 2006.
 Tidigast. Det är många möten och beslut som återstår,
säger Helena Sundberg, planeringsdirektör på SL.
Det gemensamma dittills hemliga projektet avslöjades
i juni förra året.Det handlar i ett första steg
om att bygga ut pendlingsmöjligheterna från Knivsta
med förlängd spårdragning till Arlanda och sedan Upplands
Väsby. På så sätt kan stockholmarna ta sig ut till
Arlanda flygplats via pendlande i motsatt riktning.
Tanken är att SL-kortet ska gälla hela vägen ut.
 Kanske. Men eftersom Upplands Lokaltrafik ansvarar
för sträckan mellan Väsby och Arlanda kan ett tilllägg
bli aktuellt, klargör Helena Sundberg.
Utredningen, där även Banverket finns med, ska
främst ta reda på vilka kostnader som blir aktuella
samt hur många resenärer som kan tänkas utnyttja
den nya sträckningen.

John Lindblom
(Metro)


This communication is confidential and intended solely for the addressee(s). Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you believe this message has been sent to you in error, please notify the sender by replying to this transmission and delete the message without disclosing it. Thank you.


E-mail including attachments is susceptible to data corruption, interruption, unauthorized amendment, tampering and viruses, and we only send and receive e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption, interception, amendment, tampering or viruses or any consequences thereof.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Arlandapendel kan starta 2006