[uppsalapendeln] Re: Angående artikeln i Uppsalatidningen

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: Carl Mohlin <duga@xxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 15 Sep 2006 18:58:32 +0200

det jag försökte säga var att det varit ovanligt mycket förseningar efter 20 augusti, i synnerhet morgontågen, 07.00, 07.10, där direkttåget 07.00 nån vecka var inställt 3 dagar av 5 och 07.10 dessutom kommit 10-15 minuter sent, men även tågen hem igen på eftermiddagen (17.10) har haft mycket störningar, 5-10 minuter har varit legio. Det är väsentligt mer förseningar än vi hade i våras, då trafiken flöt på mycket bra. Lägg till det strulet med korta tåg/få vagnar som jag tror beror på att dubbeldäckarna togs ur drift och orsakade vagnbrist i hela regionen.

/F
Carl Mohlin wrote:

Till min förvåning läste jag idag en artikel i Uppsalatidningen med rubriken "SJ:s förseningar drabbar tusentals" där Fredrick Beste figurerar.

Jag är lika oförstående som SJ! Under perioden 24:e augusti - 15:e september har jag på 34 enkelresor drabbats av en försening på minst 20 minuter, dvs en så pass kraftig försening att jag får pengarna tillbaka för resan. Det är precis lika bra, eller dåligt om man så vill, som det varit sedan jag började pendla på sträckan Uppsala-Sthlm i maj 2004. Mitt snitt ligger på ganska precis en 20-minutersförsening per månad medan Fredrick Bestes genomsnitt enligt artikeln ligger på ca 1,5 20-minutersförsening per månad.

Den försening jag varit med om senaste veckorna var måndag 28:e augusti då vi pga försenade tågvärdar till 8.00-tåget kom fram först kl 9.15; 40 minuter försenade.

/Carl


Other related posts: