[uppsalapendeln] Angående artikeln i Uppsalatidningen

  • From: Carl Mohlin <duga@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 15 Sep 2006 18:40:30 +0200

Till min förvåning läste jag idag en artikel i Uppsalatidningen med rubriken "SJ:s förseningar drabbar tusentals" där Fredrick Beste figurerar.

Jag är lika oförstående som SJ! Under perioden 24:e augusti - 15:e september har jag på 34 enkelresor drabbats av _en_ försening på minst 20 minuter, dvs en så pass kraftig försening att jag får pengarna tillbaka för resan. Det är precis lika bra, eller dåligt om man så vill, som det varit sedan jag började pendla på sträckan Uppsala-Sthlm i maj 2004. Mitt snitt ligger på ganska precis en 20-minutersförsening per månad medan Fredrick Bestes genomsnitt enligt artikeln ligger på ca 1,5 20-minutersförsening per månad.

Den försening jag varit med om senaste veckorna var måndag 28:e augusti då vi pga försenade tågvärdar till 8.00-tåget kom fram först kl 9.15; 40 minuter försenade.

/Carl

Other related posts: