[uppsalapendeln] Ang: Åka buss istället?

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 27 Nov 2002 08:41:56 +0100


Buss - nej tack! Faktum =E4r att n=E4r t=E5get g=E5r som det ska kommer=
 det
garanterat snabbare fram =E4n bussen, dessutom riskerar bussar alltid a=
tt bli
st=E5ende i bilk=F6er s=E5 deras restid riskerar ox=E5 att bli l=E4ngre=
 =E4n planerat.
Man sitter o=E4ndligt mycket bekv=E4mare i ett t=E5g =E4n i en buss, so=
m dessutom
kr=E4nger, skakar och bullrar mer =E4n t=E5get. Dessutom - i l=F6rdags =
natt skulle
vi ta bussen 00.25 fr=E5n Stockholm till Uppsala. Den avgick 00.50, d v=
 s 25
minuter f=F6rsenad och detta p g a att det kr=E4vdes mer =E4n en buss (=
tre tror)
jag f=F6r att f=E5 med alla hugade resen=E4rer. Dock kunde man bara s=E4=
lja
biljetter i en av dem: den fylldes p=E5 f=F6rst, sedan fick folk l=F6sa=
 biljett,
passera genom bussen och ut genom bakd=F6rrarna f=F6r att sedan kliva p=
=E5 n=E4sta
buss. S=E5 till den grad har ju inte ens SJ lyckats r=F6ra till det.
Kerstin                                    =
                =20
          J=F6ns Weimarck                  =
                 =20
          <jons.weimarck@xxxxxxxxx>    Till:  <uppsalape=
ndeln@xxxxxxxxxxxxx>      =20
          S=E4nt av:             Kopia:     =
                 =20
          uppsalapendeln-bounce@fre    =C4rende:   [up=
psalapendeln] =C5ka buss ist=E4llet? =20
          elists.org                     =
                =20
                                    =
                =20
                                    =
                =20
          2002-11-26 20:03                  =
                =20
          S=E4nd svar till                  =
                 =20
          uppsalapendeln                   =
                =20
                                    =
                =20
                                    =
                =20

Hej alla!
P=E5 citat-sidan finns nu ett inl=E4gg om att v=E4lja swebuss ist=E4lle=
t f=F6r sj.
Sammanfattningsvis s=E5 tar ju bussen 20 minuter l=E4ngre tid, men hur =
ofta =E4r
inte t=E5get f=F6rsenat lika l=E4nge? Och i bussfallet handlar det ju o=
m 20
minuter som man vet om fr=E5n b=F6rjan och kan planera f=F6r. Dessutom =
=E4r det
billigare.

N=E5gonstans k=E4nns det som om Swebuss faktiskt b=F6rjar segla upp som=
 en mer
och
mer seri=F6s konkurrent ju s=E4mre SJ sk=F6ter sig...

Fr=E5gan =E4r allts=E5: Finns det egentligen n=E5gon anledning att ta t=
=E5get i dagen
l=E4ge?

mvh
/J=F6ns

********************************
Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 uppsalapendels=

e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till=

uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med =E4mnet
unsubscribe

Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

=
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Ang: Åka buss istället?