[uppsalapendeln] Ang: anteckningarfrån möte med Christina Gordon 2003-02-25

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 26 Feb 2003 08:54:01 +0100

Hej Fredrick!
Tack för att du tar av din tid för att samtala med CG, det kan ju inte vara
kul med tanke på att svaren är som goddag yxskaft många gånger. Bara några
ex i det senaste:

  Svealandsbanan känslig för störningar - ja, det har vi ju räknat ut
  alldeles själva, men om SJ var medvetna om det, varför beslöt man då att
  den för cirka 10.000 dagliga arbetspendlarna så viktiga uppsalapendeln
  skulle leva ett gemensamt liv med svealandsbanan?

  Tji tillåten avstigning på Arlanda om man har periodkort på TiM - när
  jag en gång skulle köpa biljett till Arlanda från Uppsala och ondgjorde
  mig över att behöva ha en extra biljett för det när jag hade
  månadsbiljett till Stockholm, lämnades beskedet av damen i kassan, att
  det behövde jag inte alls. Hade jag biljett som gick längre än till
  Arlanda, så var det bra att kliva av där, så det har jag gjort i
  fortsättningen och det har ingen protesterat emot. Det vore bra om SJ
  lämnade samma information på alla ställen.

  Den nya biljettypen - SJ medvetna om att det blir sämre för
  uppsalapendlarna!!! Och ändå gör de förändringen, som en extra pålaga på
  deras redan mest prövade kundkategori.

  Och inte verkar Gordons svar beträffande märstaavgångarna vara ägnade
  att ingjuta förtröstan i dem som behöver dessa. Varannantimmestrafik är
  ju inte tillfredsställande för arbetspendling.

Hälsningar
Kerstin
                                        
            
          Fredrick Beste                       
            
          <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx    Till:  PendlarNätverket 
Uppsala-Stockholm    
          son.se>             
<uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>          
          Sänt av:             Kopia:           
            
          uppsalapendeln-bounce@fre    Ärende:   
[uppsalapendeln] anteckningar från  
          elists.org            möte med Christina Gordon 
2003-02-25       
                                        
            
                                        
            
          2003-02-26 08:08                      
            
          Sänd svar till                       
            
          uppsalapendeln                       
            
                                        
            
                                        
            
 1. Punkter från föregående möte (följes upp)
(På uppföljnignspunkter är endas nya kommentarer inlagda.)

1.1 Punktlighet, tidtabeller, avgångar&

FB: Tåg söderifrån (avgång 40 minuter över jämn timme från spår 17/18 i
Stockholm) är ALLTID försenade!!!

CG: Går ej att separera Svealandsbanan/Upplandsbanan för att minska
störningsgraden.. Går ej att vända lok i STHLM. Svealandsbanan är
enkelspårig mkt känslig för störningar/förseningar.


*

FB: Att tåget beräknas komma in vid avgångstid inte omedelbart skyltas
upp som försening minst 5 minuter? För det är ju så det blir (för tåg
söderifrån). För vändande tåg på spår 3 & 4 (Stockholms Central) är
tiden 10 minuter. Borde vara lätt att räkna ut - om inte tåget står på
spåret inom den tiden => registrera försenad avgång. Sånt sker inte alls
nu.

CG: Ibland kan tåget gå FÖRE ny utsatt cirkatid (har hänt - då har folk
missat tåget pga det). CG ÅTERKOMMER om detta.

FB: önskvärt vore samma information och precision som SLs pendeltåg har
- minutprecision!


*

FN: Natt/kvällståg? Varför inte tåg dygnet runt? Varför glipa mellan
23.40 och 05-tiden? Vad gör skiftarbetarna? Nattsuddarna vill nog inte
åka hem vare sig 23.40 eller 00.10 - korta tåg borde kunna gå hela
natten, en gång i timmen!

CG: Säkerhet och arbetsmiljöfråga. Men främst kostnadsskäl. UL?
SL/UL-pendeln dessa gör marknadsundersökningar om detta.
Inget inplanerat till nästa tidtabell!

*

FB: Lågtrafik i Märsta - ett tåg i timmen fram till 16.30 ej
acceptabelt. Onödigt att tåg som ändå åker förbi bara passerar Märsta.

CG: Beror mycket på Arlanda.

FB: Ännu värre nu efter 6/1: t ex 3,5 h väntetid på kvällar i Märsta!
Fullständigt oacceptabelt! Många jobbar sent i Sollentuna, Kista m fl
orter ska de börja åka bil??

CG: Förbättringar sker i tabellen som börjar gälla efter 15/6 (varannan
timmestrafik Märsta), (med "sedvanligt uppehåll" för sommartrafiken, så
den 15/8 är allt "normalt" igen.

FB: Synka tietabellen med bussarna!!! UB & SJ (i TiM!!)

CG: UB och UL har fått se tabellen, så de kan lägga sina tabeller efter
detta!


*

*

FB: Varför lyckas Arlanda Express, Pågatågen m fl alltid komma i tid? Är
förseningar verkligen nödvändiga?

CG: Bättre avtal med Banverket än SJ har, incitamentsavtal på gång
mellan Gävle-UA har skrivits SJ-Banverket. Detta kommer småningom att
utvärderas och (ev.) kunna införas UA-STHLM. S K PULS- möten finns,
regelbundna möten operatörerna bjuds in, Banverket kallar. Rapport efter
jul om Gävle-Uppsala-avtalet.
Inget nytt om detta än. När A-train började köra var 10e minut, stör
detta SJ/Uppsalapendeln varvid en viss förbättring av "prioriteringen"
av "våra" tåg gjordes. .

1.2 Information, kommunikation&

FB: Hur informeras resenärerna egentligen av SJ om nyheter i trafik,
villkor, o.s.v. ?

CG: Hemsidorna! Hur skall priser osv. basuneras ut? Inga officiella
prislistor syns på centralerna! Borde kunna göras bättre.

CG: Enklare prispolitik vill bl a SJs VD ha.

FB: Nyhetsbrevet är ett bra initiativ, om det kommer att fortsätta?

*
FB: Varför inte tågstatusinformation som i Danmark? Både på station och
webb? T ex: http://lp.bane.dk/mapcafe/pass_tog.asp - där kan alla se var
tågen befinner sig, i realtid.

CG: TFÖR väldigt produktionsinriktat. Jobbar mest mot
trafikredaktionerna. OJE används av radio Uppland m fl. CG KOLLAR UPP.
Inte aktuellt just nu (äger ej stationerna).

FB: Skulle räcka bra med SL-info", alltså ungefär den tidsprecision som
SL har idag. . Prioriterat område.

*

FB: SMS-tjänst för trafikinfo? Vad händer med detta?
Nu finns 2 SMS-tjänster.

CG: Betaltför SMS-tjänsten? Vet ej. Allt ka utvärderas efet
pilotperioden, som går ut i maj.
Tjänståg = tomt tåg som kommer från Hagalund.

*


FB: Blåa destinationsskyltarna allt oftare felaktiga eller ej uppsatta,
varför?

CG: Härleds till vagnar i omlopp, vagnsbrist&samma med Regina. Bättre
med de nya tågen. Nya tågen: dubbeldäckare. Risk att X40
barnsjukdomar, främst för Mälardalen. Kommer i slutet av detta år.
Jämföreslsevis är det olönsamt produktionstekniskt att köra dagens tåg.
Nya tåg har displayer för att ange destination, så då löses detta problem.

1.3 Generellt, policy, Public relations, villkor, regler&

FB: Förändringar i reklamationsvillkor? När får resenärerna veta något
om detta? Resegaranti!?
Normalvillkoren? Bryt ner dessa och ta upp i månadsbrevet!

CG: Krav på SJ från KO att införa resTIDsgaranti, så fort som möjligt
(kommer alltså under detta år). Bollen ligger på SJs
affärsutvecklingsavdelning nu.

*

FB: Sitta i första klass när den andra är fullsatt? vad gäller
egentligen? På flyg blir man uppgraderad om ekonomiklass är fullt& olika
konduktörer har olika policy, ingen resenär vet vad som gäller.

Vad som gäller är att man inte får sitta i 1 kl. utan 1-klassbiljett.
Men specialfall har funnits& Men tågbefälhavaren har rätt att göra
undantag.

FB kommentar: En del mindre serviceinriktade konduktörer låser in folk
i 1:a klass så inte det vanliga slöddret ska drista sig till att sitta
där, det sker speciellt när tåget är överfullt med folk pga tidigare
förseningar/inställda tåg. Är det service, det? Hur kan man behandla
folk på det viset?

CG: Mycket svår fråga. Tågmästaren har befogenhet att avgöära från fall
till fall. Flera 1:a-klasspassagerare har klagat när första klass fyllts
av "andraklassresenärer". Och andraklassresenärer har klagat när de inte
får sitta i 1:a-klass när det varit smockfullt i hela tåget i övrigt
(ofta pga tidigare försening/inställt tåg).

*

FB: Av/påstigning på Arlanda med vanligt månadskort? Förr stod att man
inte fick det!

CG: Ska man stiga av på Arlanda så måste man ha biljett dit, så är det.

FB: informationen om detta är otydlig.

*


1.4 Tågen, komfort, sittplatser, säkerhet&


FB: Ibland går det tomma och låsta vagnar i tågseten, t o m när resten
av tåget är överfullt! Varför?

CG: Hinner ej låsa upp? Vad gäller det för tåg?CG ÅTERKOMMER. Rapportera
gärna in när detta händer - tid, tågnummer, osv.

FB kommentar: detta är rätt vanligt på de eländiga tågen som kommer
söderifrån via perrong 17/18 först 2 lok (varför det, förresten?) och
sen 1-3 låsta gamla 1:a-klassvagnar (såna med röda dammande säten).
Inte heller ovanligt att de tågen är överfulla nuförtiden (eftersom så
många andra tåg dragits in), så folk står i ett tåg med 2 lok och ett
par låsta vagnar längst fram. Bedrövligt.

FB: vagnarna är ofta både nedsläckta och stängda. Vi måste repportera
direkt när sånt här händer så kan CG kolla upp.1.5 Övrigt

FB: Vänd monitorn i Märsta så den går att läsa även i solljus!!
CG: Banverkets monitor, SJ har tjatat om detta typ femtioelva gånger.

FB: Men hur svårt ska det behöva vara att vända en monitor? Ett
spärrskaft och en gubbe med pall?

CG: banverket säger att det är åtgärdat, men det är det inte ändå.

2. Nya punkter

FB: SMS-tjänsten säger att tåg som avgår i tid är försenade!

CG: Pilotverksamhet i SMS-tjänsten. Qamris tjänst har också haft fel,
vilket drabbat SJs kundtjänst. SMSen "tillverkas" manuellt i Västerås.
Samma störningsinfo går ut till SJs telefonkundtjänst via telegram
(papper), så det innebär att SMS-piloterna har haft infon snabbare än
SJs egen kundtjänst.

*

FB: Straffavgifterna vid krånglande automater kundförakt av värsta
sort!! Konsumentverket är inkopplat. Sånt här beteende är oacceptabelt.

CG: Trasiga apparater har orsakat trubbel. Tågmästarna måste få reda på
att det är fel på systemet, vilket inte alltid har varit lätt. Mycket
konflikter och problem har det också varit med kunder idag om
handhavandestrul med automaterna.

*

FB: Maximitid för reklamation är 2 veckor i hela resebranschen, men SJs
kundtjänst säger 2-3 månader. Många som skrivit har ej fått svar alls.

CG: Ej bra, men jobbar effektivare hela tiden. Massor av reklamationer
bidrar. Förhoppning om att kundtjänsten ska ner till branchstandardens 2
veckors handläggningstid.

*

Inne på stationerna ligger fortfarande gamla tidtabellen kvar
(TågPlus) är inte det att lura kunderna?
Vilket är ansvaret för att se till att rätt tabell ligger ute?

CG: Flera skräckexempel med skilda familjer, gamla farbrorn& Att ändra
tidtabellern var en extraordinär åtgård som förde med sig sånt här.

*

FB: Flera av de Intercity-tåg som vi numera tvingas åka från Stockholm
(som ska vidare till Gävle osv) har platsreservation, dvs om vi kliver
på dem och tar sittplats så kommer någon med platsbiljett och då får vi
stå hela vägen istället. Ytterligare en sak som har blivit så mycket
sämre i nya tidtabellen.

CG: Sittplatsbiljetter, (man får av säkerhetsskäl ej stå på X2000 f ö...)..

*

FB: I November läste vi om alla satsningar på punktlighet som SJ,
banverket m fl hade dragit igång bl. a. 150 MSEK satsades av
banverket. Ändå har det under senaste veckan ( början av februari) varit
MASSOR av störningar - timslånga förseningar, upprepade lokhaverier,
fastfrusna växlar, osv. Bidde det bara en tumme av allt detta? Vi
resenärer märker ingen skillnad ju mer snö och kyla, desto mer
krånglande tåg.

CG: SJ-orsakade förseningar har minskat, men det har ju inte hjälpt
eftersom Banverkets delar inte förbättrats.

*

FB: Heltidsstudenter som måste månadspendla (bostadsbrist osv.) tycker
det är alldeles för dyrt att betala månadsbiljetten (1700 kr) . Varför
kan inte SJ vara generös mot dessa och ge dem rabatt?

CG: Enda rådet f n: Åk lågpristaxa!

*

FB: I nyheterna förra året, t ex (
http://www.svt.se/nyheter/2002/020111/sj.htm ) talades det om en ny
resegaranti som bättre kompenserar kunderna än vad vi gör idag. Varför
kan det inte komma ut en tydlig beskrivning av vad som gäller för
Uppsalapendeln? Försöker ni mörka denna fråga?

CG: tar upp detta i kommande månadsbrev (som läggs ut på tågen),
tydligare angivelser vad som gäller för Uppsalapendeln.

*

FB: Enligt lag måste man ha reserverade säten för funktionshindrade på
alla allmänna transportmedel. Varför finns det inte på SJ/Uppsalapendeln?

CG: Det finns nåt på hemsidan nu, om vilka vagnar som går att boka för
sånt här.

*

FB: Är det inte dags nu att sluta med det interna byråkratiska
revirtänkandet inom SJs olika delar och låta Uppsalapendlarna åka med A
L L A tåg som överhuvudtaget passerar Uppsala? Särskilt med tanke på de
U R U S L A kvällsförbindelserna? Det måste ju gå att lösa detta
smidigt. Det finns flera tåg som, om bara SJ ville, skulle kunna
tillåtas plocka upp Uppsalaresenärer. Idag får vi tigga och be, och
hoppas att någon tågmästare förbarmar sig över vår situation och låter
oss åka med ändå. Ska det vara så?


CG: X2000 är den "dyra affärsbiljetten" inom SJ. Passagerarna där vill
inte ha stående uppsalapendlare inne på tåget (gäller även 2:a-klass).
Dessutom får man av säkerhetsskäl ej stå på X2000, så att upplåta dem
för pendling är problematiskt.

*

FB: Rykten går om nya biljetter fr o m mars. Att vissa tvingas ha 2
biljetter för att passera SLs spärrar anser vi vara en FÖRSÄMRING. Den
nya biljetten lär också, enligt ryktena, vara större och sladdrigare
än den gamla. Också det är en försämring. Varför ska allting bli sämre
hela tiden?
Att biljetterna nu splittras anser vi vara det yttersta beviset på att
Trafik i Mälardalen nu är dött som projekt. Varken
tidtabellssynkronisering eller biljettförenkling har man lyckats uppnå.
Varför skall vi resenärer bry oss om TiM överhuvudtaget?


CG: Beslutet taget på SJ-nivå. Alla Tim-bolag ska vara "synkade" vad
gäller detta, men det innebär försämring för uppsalapendlarna.


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Ang: anteckningarfrån möte med Christina Gordon 2003-02-25