[uppsalapendeln] Re: Ang: anteckningar från möte med Christina Gordon 2003-02-25

 • From: Pamela Davidsson <pamela@xxxxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 26 Feb 2003 10:48:51 +0100

Frederik,
jag tycker Kerstins första kommentar om samliv med svealandsbanan är ett 
typexempel på vad du kan ta upp med kdsaren ikväll.

Det är ju noll och ingen koordination mellan SJ, Banverket och trainmaint. Ett 
steg på vägen borde väl vara att påtala problem och försöka påverka 'från 
ovan'. 

Vi vill ju verka för en rimlig arbetspendling. På sikt kanske en mälarbana är 
OK, men då ska den ju vara i skick för det oxå !

/Pam

Citerar Kerstin.Ramden@xxxxxx:

> 
> Hej Fredrick!
> Tack för att du tar av din tid för att samtala med CG, det kan ju inte vara
> kul med tanke på att svaren är som goddag yxskaft många gånger. Bara några
> ex i det senaste:
> 
>  Svealandsbanan känslig för störningar - ja, det har vi ju räknat ut
>  alldeles själva, men om SJ var medvetna om det, varför beslöt man då att
>  den för cirka 10.000 dagliga arbetspendlarna så viktiga uppsalapendeln
>  skulle leva ett gemensamt liv med svealandsbanan?
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: