[uppsalapendeln] Re: Ang: SV: Inget möte

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 13 Feb 2003 08:47:47 +0100

naturligtvis är det eftersatt underhåll som spökar.

(Lite "skvallerartat"): på en fest träffade min bror en lokförare på SJ för något år sedan - denne började efter en stund berätta om hur det går till i järnvägsbranschen. När det gäller underhåll har
allt dragits ner till ett minimum, så att man precis klarar säkerhetskraven. När bolagiseringen genomfördes, såldes alla gamla reservdelslager till loken ut till nåt bolag i Tyskland. När ett lok pajar i Stockholm får man således numera köpa in delar därifrån. Det ser förvisso bra ut i räkenskaperna (ingen dyr lagerhållning) men är naturligtvis knappast optimalt ur tillgänglighetssynpunkt. Ett exempel på när bolagisering inte nödvändigtvis löser problemen.


Nuvarande vagn- och lokpark är väl inne på sista versen, och jag tror nog att de nya tågen, när de väl kommer i trafik, kommer att kunna minska lok- och vagnfelsfrekvensen. Däremot kvarstår signalfel, växelfel, spårbrist, nedrivna kontaktledningar osv.

/F


tomas.persson@xxxxxxxxxxxxxxx wrote:...ja, men ledningsbrott varför det?
Vissa "olyckliga" och "otursamma" händelser, kanske inte bara är otur.
Förra året skrev en tågmästare från Borlänge en mycket bra debattartikel om en rad händelser som man tror att man kan ha förståelse för.
Men,.....
Ledningar som går av för att träd faller ner osv, men så enkelt är det inte sa tågmästaren mycket klokt och eftertryckligt.
De flesta oturshändelserna beror på dåligt och eftersatt underhåll.
Förr i världen såg banvaktaren trädet som hängde ner och kunde bli en fara. Han fällde det då åt andra hållet innan något oturligt hände!!
Loket som får "lokfel" - varför det? Jo nio gånger av tio p.g.a. bristande underhåll osv...
Ett seriöst och professionellt företag inser det!
Det är trots allt skönt att det inte i lika hög omfattning plötsligt blir "flygplansfel" på flygplanen i luften...som vad gäller frekvensen på "lokfel".
Mvh
Tomas P

******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: