[uppsalapendeln] Ang: SV: Ang: SV: Nyatåg i följande avgångar

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 5 Feb 2003 14:35:29 +0100

Det var oxå det jag misstänkte, men framhåll då i all sin dar inte de här
tågen som någon fördel för pendlarna!
Hälsn
Kerstin


                                        
            
          Thomas Tydal                        
            
          <uppsalapendeln@xxxxxxxx>    Till:  
uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx       
          Sänt av:             Kopia:           
            
          uppsalapendeln-bounce@fre    Ärende:   
[uppsalapendeln] SV: Ang: SV: Nya  
          elists.org            tåg i följande avgångar  
            
                                        
            
                                        
            
          2003-02-05 14:13                      
            
          Sänd svar till                       
            
          uppsalapendeln                       
            
                                        
            
                                        
            
> Och hur passar det med "normala" pendlartider? Även om många av oss har
> flexibla arbetstider, så är det nog trots allt så att de allra flesta
> försöker åka in före 9 på morgnarna och hem någonstans mellan 5 och 6.

De här är tågen är inte byggda för rusningstrafiken eftersom de inte har
lika många sittplatser. Tåget som går 07.40 har exempelvis cirka 700
sittplatser medan det nya tåget har cirka 300.

Nya tåg för rusningstrafiken är beställda och ska börja levereras nästa år.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Ang: SV: Ang: SV: Nyatåg i följande avgångar