[uppsalapendeln] Ang: SV: Ang: Re: Inför möte med SJ: input önskas! (X52)

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 5 Feb 2003 14:04:52 +0100

Kan bra upprepa vad jag redan skrivit om dessa avgångar. Pendlarna åker
huvudsakligen in före 9 på morgonen och hem för 18.30, så de tågen kommer
vi sällan eller aldrig i åtnjutande av - det har hänt att jag åkt 18.30 och
visst, de är OK, om man som andra oxå påpekat lyckas få en plats med
belysning - och det går nästan alltid, just p g a att de bara sätts in i
lågtrafik.
Vi är uppriktigt sagt rätt trötta på att höra talas om alla fördelar som
finns för dem som inte arbetspendlar, utan åker någon gång då och då och
gärna mitt på dagen.
Och de där vagnarna med lösa stolar i - är inte de rent livsfarliga? I
riktigt gamla förstaklassvagnar fanns kupéer med lösa fåtöljer, tunga och
stabila, som stod lull för en häftig inbromsning, men de här lätta
stålrörskonstruktionerna känns inte trygga.
Hälsningar
Kerstin


                                        
            
          Thomas Tydal                        
            
          <uppsalapendeln@xxxxxxxx>    Till:  
uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx       
          Sänt av:             Kopia:           
            
          uppsalapendeln-bounce@fre    Ärende:   
[uppsalapendeln] SV: Ang: Re: Inför 
          elists.org            möte med SJ: input önskas! 
(X52)         
                                        
            
                                        
            
          2003-02-05 13:53                      
            
          Sänd svar till                       
            
          uppsalapendeln                       
            
                                        
            
                                        
            
> Jaja, om det nu finns luftkonditionerade tåg men inte på uppsalapendeln,
> så är det rätt ointressant för oss

Ett missförstånd. Vi pratade där nere om de "vanliga blåa" tågen, dvs de
tåg där man har lok och vagnar. Av dessa tåg är det bara ett fåtal vagnar
som har luftkonditionering samt eluttag i första klass. Och de vagnarna
förekommer normalt inte på Uppsalapendeln.

Men! På vissa avgångar på Uppsalapendeln används inte dessa "vanliga blåa"
tåg med lok och vagnar, utan istället ett modernt (endast ett år gammalt)
motorvagnståg som heter Regina. Samtliga dessa tåg har luftkonditionering
och eluttag i både första och andra klass.

Från Uppsala går dessa nya tåg i följande avgångar: 09.10, 10.10, 11.10,
12.10, 13.10, 14.10 (ej fredag) och 15.10.

Och från Stockholm går de: 08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10 (ej
fredag), 13.40, 14.10 och 18.30.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Ang: SV: Ang: Re: Inför möte med SJ: input önskas! (X52)