[uppsalapendeln] Re: Ang: S V: Re: Inf Xr möte m ed SJ: in put önsk as!

 • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 6 Feb 2003 13:33:54 +0100

Jag uppskattar också Fredriks arbete! 
Tack!

----- Original Message ----- 
From: "Fredrick Beste" <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Thursday, February 06, 2003 1:23 PM
Subject: [uppsalapendeln] Re: Ang: S V: Re: Inf Xr möte m ed SJ: in put önsk as!


> vi är ju reducerade till 60 000 pers (från 107 000) så det är en del att 
> stå i.
> 
> /F
> 
> 
> Dmitrij Sharapov wrote:
> 
> >Fredrik jobbar ju på Eriksson, där finns nu mycket tid över , eller hur? :-)
> >
> >----- Original Message ----- 
> >From: "EvaBritt Karlsson" <eva.britt.karlsson@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
> >To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
> >Sent: Thursday, February 06, 2003 12:26 PM
> >Subject: [uppsalapendeln] Re: Ang: SV: Re: Inf Xr möte med SJ: input önsk as!
> >
> >
> > 
> >
> >>uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx skriver:
> >>  
> >>
> >>>Jag tänker ta upp punktet med Gordon - 
> >>>kräva att vi får ta ALLA tåg som överhuvudtaget stannar i Uppsala. Även 
> >>>X2000.
> >>>   
> >>>
> >>Bra Fredrik. självklart sk avi få åka med alla tåg när de ordinarie inte
> >>går.
> >>Instämmer i de flesta av alla synpunkter som inkommit. det verkar som om
> >>det mesta har kommit med.
> >>
> >>Vill också passa på att tacka för allt arbete som du Fredrik lägger ned.
> >>Hinner du göra något annat?
> >>
> >>/Eva Britt
> >>
> >>
> >>
> >>********************************
> >>Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> >>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> >>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> >>med ämnet
> >>unsubscribe
> >>
> >>Vid eventuella frågor, kontakta
> >>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> >>********************************
> >>
> >>  
> >>
> >
> >
> >********************************
> >Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> >Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> >uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> >med ämnet
> >unsubscribe
> >
> >Vid eventuella frågor, kontakta
> >uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> >********************************
> > 
> >
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Re: Ang: S V: Re: Inf Xr möte m ed SJ: in put önsk as!