[uppsalapendeln] Ang. Re: olycka i bergsbrunna

  • From: ap@xxxxxxxxxxxxxxx
  • To: torbjorn@xxxxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 28 Oct 2005 21:49:00 +0200

Snackar vi i dag, fredag den 28?

Jag tog 17:10-tÃget frÃn Stockholm och kom fram till Uppsala i tid. Jag mÃrkte ingenting av nÃgon olycka. TÃget var visserligen knÃkfullt med folk som inte fick sittplats, men sà ser det ju alltid ut ...

/Agneta

******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe Vid eventuella frågor, kontakta uppsalapendel@xxxxxxxxxxx ********************************

Other related posts: