[uppsalapendeln] Re: Ang: Re: förslag till slutlig version

 • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 21 Jan 2003 11:25:58 +0100

Vi måste var tyvärr realistiska. 
Jag tror inte att tåget snart kommer att gå i tid. Jag tror inte att SJ kommer 
att betala taxiresor för alla pendlare vid försenade tåg.
Så det mest realistiska i dagsläge att kräva få kuponger vid mer än 29 minuters 
försening. (helst direkt från konduktörerna enligt ditt förslag).
Just nu får man varken ersättning eller punklighet. 
Enligt tidige information i denna forum har SJ dragit tillbaka det undantaget 
för ersättningar vid förseningar som de hade på sträckan Stockholm-Uppsala. 
Kan Gordon svara på vad som gäller????
MVH
Dmitrij

----- Original Message ----- 
From: <Kerstin.Ramden@xxxxxx>
To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Tuesday, January 21, 2003 11:14 AM
Subject: [uppsalapendeln] Ang: Re: förslag till slutlig version


> 
> Valde 30 minuter för jag har för mig att det är den tiden som SL har satt
> som villkor, för ersättningsresa och då kan man hävda att principen är
> etablerad. Men poängen är ju i första hand att passagerarnas
> ersättningsrätt ska ha en så avskräckande effekt på SJ att tågen både
> kommer och går i rätt tid. Jag vill hellre komma fram i tid än få extra
> 80-kronorskuponger. Rent administrativt kan det lösas så att konduktörerna
> har en binge kuponger med sig att dela ut direkt på det försenade tåget.
> Kuponger som antingen kan lösas in direkt eller användas i kassa nästa gång
> man köper biljett. Och då ska man ha "automatpriset" det är ju inte
> passagerarens fel att man måste gå till kassan och köpa biljett i det
> fallet.
> Hälsn
> K
> 
> 
>                                        
>           
>           "Dmitrij Sharapov"                    
>           
>           <dmitrij_sharapov@hotmail    Till:  
> <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>    
>           .com>              Kopia:          
>           
>           Sänt av:             Ärende:   
> [uppsalapendeln] Re: förslag   
>           uppsalapendeln-bounce@fre    till slutlig version   
>           
>           elists.org                        
>           
>                                        
>           
>                                        
>           
>           2003-01-21 11:05                     
>           
>           Sänd svar till                      
>           
>           uppsalapendeln                      
>           
>                                        
>           
>                                        
>           
> 
> 
> 
> 
> Men det är först när man kommer fram som man vet att det blev mer än 30
> minuter.
> Borde vi inte kräva pengarna tillbaka direkt (80:-)?
> 
> ----- Original Message -----
> From: "Fredrick Beste" <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
> 
> > * Alla tåg ska avgå och ankomma i tid! Ersättning för alternativt
> färdsätt skall utgå
> > om tågen trots allt skulle vara försenade 30 minuter eller mer.
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
> e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: