[uppsalapendeln] Ang: Re: ersättning för försenade tåg upphör - svarfrån SJ 13.11.2002

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 27 Nov 2002 12:57:22 +0100


Vad g=F6r vi om garantin blir s=E4mre =E4n tidigare (hur nu det skulle =
vara
m=F6jligt)? Ibland k=E4nns det som om man skulle h=E5lla sig till Dario=
 Fo: Vi
betalar inte, vi betalar inte! T=E4nk er en hel dag med fullsatta uppsa=
lat=E5g
d=E4r varenda kotte v=E4grar att betala! Visserligen har s=E5 got som s=
amtliga
periodkort, men kondukt=F6ren vet ju inte vilka eller om vi har dem akt=
uella.
Hur m=E5nga dagar tror ni vi skulle beh=F6va h=E5lla p=E5? Inte s=E5 m=E5=
nga gissar
jag, obstruktion med hj=E4lp av humor =E4r ofta effektivt.
Kerstin


                                    =
                =20
          Fredrick Beste                   =
                =20
          <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx    Till:  uppsalapen=
deln@xxxxxxxxxxxxx       =20
          son.se>             Kopia:      =
                =20
          S=E4nt av:             =C4rende:   [=
uppsalapendeln] Re: ers=E4ttning f=F6r =20
          uppsalapendeln-bounce@fre    f=F6rsenade t=E5g =
upph=F6r -   svarfr=E5n SJ     =20
          elists.org            13.11.2002    =
                =20
                                    =
                =20
                                    =
                =20
          2002-11-27 08:50                  =
                =20
          S=E4nd svar till                  =
                 =20
          uppsalapendeln                   =
                =20
                                    =
                =20
                                    =
                =20

Jag kommer att ta upp detta med Gordon. Att ta bort ers=E4ttningen (om =
det nu
=E4r det som avses) =E4r naturligtvis oacceptabelt.

Det lilla jag vet just nu =E4r att SJ och Konsumentverket f=F6rhandlar =
om en ny
resegaranti, som p=E5stods skulle vara b=E4ttre =E4n den gamla.
Detta meddelades mig i oktober, och det sades skulle vara klart och tr=E4=
da i
kraft 1/12.
Eftersom trenden inom resegarantierna =E4r att det blir mer och mer fok=
us p=E5
att kunden/resen=E4ren skall h=E5llas skadesl=F6s (t ex SL's resegarant=
i d=E4r man
f=E5r ta taxi om Tunnelbanan kommer att f=F6rsena en
mer =E4n 20 minuter),s=E5 f=F6ruts=E4tter jag att det nya avtalet mella=
n SJoch KV
=E4r avsev=E4rt b=E4ttre =E4n det gamla.
Men varken SJ eller KV ville ber=E4tta n=E5gra detaljer n=E4r jag fr=E5=
gade
tidigare (f=F6rhandlingstaktik?).
Jag f=F6ruts=E4tter att de kommer att g=E5 ut med vad som g=E4ller n=E4=
r det =E4r
klart.

Men vad g=F6r vi om villkoren f=F6r ers=E4ttning blir s=E4mre =E4n tidi=
gare?

/F
Johnny Carlsson wrote:
>
> Hej glada pendlare!
>
> F=F6rutom v=E4ldigt l=E5ng handl=E4ggningstid kommer SJ:s "v=E4rdeche=
ckar" att
> upph=F6ra enligt besked fr=E5n SJ. Passa allts=E5 p=E5 gott folk meda=
n tid =E4r!
Ska
> man f=E5 n=E5gon ers=E4ttning fr=E5n SJ ska man ha gott om b=E5de tid=
 och t=E5lamod.
L=E5t
> oss tr=F6tta ut dem! Vi betalar trots allt rej=E4lt!
>
> Jag citerar svaret p=E5 en reklamation som l=E4mnades p=E5 Stockholms=
 central
> (kassa 20)f=F6r det inst=E4llda t=E5get 12.9.2002, n=E4r avg=E5ngen 1=
8.40 mot
Uppsala
> inte ersattes av n=E5got annat t=E5g. N=E4sta avg=E5ng var 19.10 och =
n=E5dde inte
> Uppsala f=F6rr=E4n 20.00 p g a ett pendelt=E5g som l=E5g f=F6re. Tids=
f=F6rlust 40
> minuter.
>
> Reklamationen besvarades tv=E5 m=E5nader senare daterad 13.11.2002 me=
d SJ:s
> beteckning AT 2002-5008/6402 ... N=E4r det g=E4ller t=E5gf=F6rseninga=
r, ers=E4tter
vi
> inte dessa enligt SJ AB:s Normalvillkor, utan endast merkostnader som=

> uppst=E5r f=F6r resen=E4ren. Trafik i M=E4lardalen g=F6r f=F6r n=E4rv=
arande ett
undantag
> f=F6r detta och ers=E4tter f=F6rseningar som =F6verstiger 30 minuter =
med
> v=E4rdecheckar =E1 50 kr.
> DETTA UNDANTAG KOMMER INOM KORT ATT TAS BORT ... " meddelar handl=E4g=
garen
> Ulrica St=E5lhand i brevet som kom med v=E4rdechecken p=E5 50 kr.
>
> Den 13.9 upprepades historien avg=E5ngen 22.40 fr=E5n Stockholm mot U=
ppsala
som
> ber=E4knades bli f=F6rsenad till 23.05. T=E5get fanns inne p=E5 sp=E5=
r 10 vid
> avg=E5ngstiden 22.40, men gick inte f=F6rr=E4n ca 23.10 med ankomst t=
ill
Uppsala
> ca 23.50. Om t=E5get avg=E5tt i tid enligt tabell skulle t=E5get vari=
t framme i
> Uppsala 23.20. Tidsf=F6rlust 30 minuter p g a f=F6rseningen.
>
> Jag reklamerade resan den 13.9.02 via e-post med h=E4nvisning till
> reklamationen den 12.9 d=E5 kvitto av m=E5nadskortet l=E4mnats. D=E5 =
uppmanades
jag
> att l=E4mna en ny skriftlig reklamation och ny kopia av m=E5nadsbilje=
tten ...
>
> Svaret blev:
> "Vi kan tyv=E4rr inte ta emot reklamationer via mail. F=F6r handl=E4g=
gning av
ditt
> =E4rende ber vi dig =E5terkomma med skriftlig reklamation till f=F6lj=
ande
> adress;
>
> SJ AB Kundtj=E4nst
> Reklamation
> Stationsgatan 4
> 775 50 KRYLBO
>
> Bifoga d=E5 en till kopia p=E5 ditt m=E5nadskort i den reklamationen.=

> Med v=E4nlig h=E4lsning
> Sofie
> SJ AB Kundtj=E4nst"
>
> H=E4lsningar
> "t=E5lmodig pendlare som efter fyra =E5r b=F6rjar undra om det verkli=
gen =E4r
v=E4rt
> besv=E4ret..."
>
> Johnny Carlsson, Uppsala
>

-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: text/x-vcard
-- File: Fredrick.Beste.vcf
-- Desc: Card for Fredrick Beste
********************************
Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 uppsalapendels=

e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till=

uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med =E4mnet
unsubscribe

Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

=
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Ang: Re: ersättning för försenade tåg upphör - svarfrån SJ 13.11.2002