[uppsalapendeln] Ang: Re: Tågbyte i Osaka

  • From: Gunilla.Stenman.Jacobson@xxxxxxxxxxxxx
  • To: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 12 Jun 2003 10:44:39 +0200

..för att inte tala om servicen med en hel armé av rosaklädda personer som 
springer ombord och städar på en minut   eller markeringarna på perrongen 
som gör att alla resenärar står uppställda precis där den vagnsdörr 
stannar som man ska gå i n...... Det blir inget krångel med att hitta sin 
plats
Gunilla Stenman Jacobson
Undervisningsråd

Enheten för tillståndsprövning
Skolverket
106 20 Stockholm
08-5273 33 53


Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Ang: Re: Tågbyte i Osaka