[uppsalapendeln] Ang: Re: SV : Re klammation av 7.17tåget idag

  • From: tomas.persson@xxxxxxxxxxxxxxx
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 9 Feb 2003 11:44:10 +0100

Bra svarat Fredrick!
Om vi ska "förstå" varför det blir så och så genom ett studiebesök, så är 
det ju direkt att skriva under sin egen inkompetens,dvs vad är det som 
blir bättre för att vi får se på när de inte klarar av sin uppgift ....och 
är det vi kunder=amatörer som ska hjälpa de professionella - de har i alla 
fall lön - för att utföra sina arbetsuppgifter, som är att arrangera 
tågresor mellan olika orter,t.ex. mellan Uppsala och Stockholm.
Om de inte klarar av det så finns det ju heller ingen produkt som vi kan 
köpa och betala pengar för!
Mvh
Tomas Persson

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Ang: Re: SV : Re klammation av 7.17tåget idag