[uppsalapendeln] Ang: Re: SV: Re: SV : Re klammation av 7.17tåget idag

  • From: tomas.persson@xxxxxxxxxxxxxxx
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 9 Feb 2003 11:34:01 +0100

Som konstaterats flera gånger så har SJ monopol på sträckan 
Uppsala-Stockholm, så SJ sitter lugnt i sadeln för det finns inga 
alternativ.
Säljer min brödbutik gammalt och dåligt bröd så byter jag affär, så går i 
princip inte att göra i tågfallet.
Ytterligare en bov i dramat är ju våra deklarationer.
Du skall "vinna" 2 timmar för att få åka med egen bil och kunna dra av de 
kostnaderna i deklarationen.
Kanske dags för att börja agera så att de reglerna ändrades, i alla fall för 
uppsalapendlare!
Tänka högt har jag gjort nu - och det kan ju inte vara förbjudet - får se 
om det kan hända något!
Mvh
Tomas Persson

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Ang: Re: SV: Re: SV : Re klammation av 7.17tåget idag