[uppsalapendeln] Ang: Re: SV: Ang: SV: Re: inställ t tåg och flygblad

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Fri, 24 Jan 2003 12:44:57 +0100

Mer flexibla??? SJ har nästan alltid haft svårt att få budgeten att gå
ihop, så när de skulle köpa ordlista hade de inte råd med en som innehöll
alla ord. Olyckligtvis visade det sig att just ordet flexibla inte fanns
med i den upplaga de kunde köpa. Otur.
Hälsningar
K


                                        
           
          Fredrick Beste                       
           
          <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx    Till:  
uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx      
          son.se>             Kopia:           
           
          Sänt av:             Ärende:   
[uppsalapendeln] Re: SV: Ang: SV: 
          uppsalapendeln-bounce@fre    Re:  inställ t tåg och 
flygblad        
          elists.org                         
           
                                        
           
                                        
           
          2003-01-24 12:28                      
           
          Sänd svar till                       
           
          uppsalapendeln                       
           
                                        
           
                                        
           
om det finns platser i tåget borde alla som vill åka en delsträcka få
åka med. Vi struntar väl i om det är X2000, det är en interna
organisationsfråga
för SJ. tjänsten är ju densamma, transport Stockholm-Uppsala. Fattar
inte hur tröga de kan vara egentligen. Jag har sagt detta till Gordon
upprepade gånger.
Egentligen borde ju alla X200 som passerar våra orter stanna och ta
upp/släppa av passagerare, låt vara att vi skall vara medvetna om att de
som har köpt biljett
tillFalun, Sundsvall eller vad det är har företräde till sittplatserna
(platsbiljetter?). Varför kan de inte bli mer flexibla?
ulrika.eriksson@xxxxxx wrote:

>Ja, men man får inte åka x2000 även om man betalar tillägg...om inte
>tågmästarn är snäll och låter en åka då.
>
>Det svar jag fått lyder (inofficiellt svar visserligen) nämligen:
>
>Det tåg som du skrev om (2025 Sthlm-U-a) finns inte i tidtabellen på det
>sättet att det bara är tillåtet att kliva på till Uppsala. Förbindelsen
>finns helt enkelt inte tillgänglig för resenärer till Uppsala ifrån
>Stockholm, det gäller alltså även de som skulle vilja köpa en vanlig
>biljett. Om en tågmästare godkänner en sådan resande så gör han det helt
på
>eget bevåg. Han ska enligt reglerna säga nej.
>
>Ulrika
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
>Från:  Kerstin.Ramden@xxxxxx [mailto:Kerstin.Ramden@xxxxxx]
>Skickat: den 24 januari 2003 11:53
>Till:  uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
>Ämne:  [uppsalapendeln] Ang: SV: Re: inställt tåg och flygblad
>
>
>Självklart. Det är en lösning som jag har försökt lansera till SJ på olika
>nivåer sedan jag började pendla för snart tjugo år sedan. Numera kan vi ju
>åka med alla tåg utom X2000, utan att betala tillägg. Men i lägen när man
>ställer in ett "normaltåg" borde det vara självklart att vi kan åka med
>första bästa tåg oavsett vad det är för sort. Det borde ju vara självklart
>för all SJ-personal att så fort som möjligt få ut folk från stationen och
>upp på ett tåg som går åt det håll passageraren tänkt sig. Men jag tror
att
>reglerna blivit viktigare än vad som är praktiskt för alla parter.
>Hälsningar
>Kerstin
>
>
>
>
>          "Jonas Hed"
>
>          <hed_jonas@xxxxxxxxxxx>     Till:
><uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
>          Sänt av:             Kopia:
>
>          uppsalapendeln-bounce@fre    Ärende:
>[uppsalapendeln] SV: Re: inställt
>          elists.org            tåg och flygblad
>
>
>
>
>
>          2003-01-24 11:32
>
>          Sänd svar till
>
>          uppsalapendeln
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>Jag hade också för avsikt att åka 8.10. Då detta var inställt så gick
>jag till kundtjänst där kön ringlade lång. Hörde att dom hänvisade till
>8.40 och inga bussar skulle gå istället. Jag stod dock kvar för att
>ventilera mitt missnöje. Mannen före mig ville ha taxi och då började SJ
>personalen att diskutera hur vida dom skulle ringa och undersöka om det
>gick att ordna. Men så kom dom plötsligt på att det stod ju ett tåg på
>spår tre som gick till Sthlm, ej TIM-tåg, och att vi kunde ta det om vi
>skyndade oss. Så jag sprang till spår tre och hann precis med tåget. Så
>jag blev inte försenad till jobbet denna morgon. Jag tycker att det är
>skrämmande att SJ inte ger samma information till alla resenärer. Denna
>information borde ha gått ut via högtalarna till alla och via
>bildskärmarna i god tid. Det kan väl inte komma som en överraskning att
>det går ett tåg till Sthlm strax efter 8.10 som dock inte är TIM-tåg.
>Praxis borde vara att om ett TIM-tåg är inställt så bör man kunna hoppa
>på första bästa tåg som går till Sthlm så får TIM lösa ersättningen med
>SJ. Denna service tycker jag att man kan kräva.
>
>Jonas Hed
>
>-----Ursprungligt meddelande-----
>Från: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
>[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För EvaBritt Karlsson
>Skickat: den 24 januari 2003 10:03
>Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
>Ämne: [uppsalapendeln] Re: inställt tåg och flygblad
>
>Brukar vanligtvis åka med 8.10 tåget, är då förhoppningsvis på jobbet
>klockan nio. Idag kom jag till jobbet kvart i tio. Varför det då? Jo,
>8.10 tåget var inställt! Först stod det att det var försenat (observera,
>jag är på centralen kvart i åtta, då fanns ingen info, ingen skriftlig ,
>ingen muntlig) sen stod det enligt andra (såg det inte själv) att det
>var
>försenat. Ytterligare någon tid därefter stod det att det var inställt.
>Första gången jag hörde något om det var ett par minuter i åtta, då de
>hänvisade till 8.40 tåget! Detta retar mig -bristen på information.
>(Jag har många gånger skickat in klagomål till SJ om den bristande
>informationen. Den är knäckande och tärande.)
>
>Men jag teg och led, tog fram min bunt med flygblad ur väskan och delade
>ut till medpendlare som också skulle bli försenade. Flygbladet gick åt
>som
>smör i solsken - synd att jag inte hade fler i väskan. Ska kopiera upp
>många nu, till nästa vecka.
>
>Är det någon mening att dela lördag/söndag tror ni andra? Jag ska arbeta
>hela helgen eftersom vi ska ha konferens... så jag åker både lördag och
>söndag.
>
>/Eva Britt K
>
>
>
>********************************
>Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
>e-postlista.
>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>med ämnet
>unsubscribe
>
>Vid eventuella frågor, kontakta
>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>********************************
>
>
>********************************
>Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
>e-postlista.
>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>med ämnet
>unsubscribe
>
>Vid eventuella frågor, kontakta
>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>********************************
>
>
>
>
>
>********************************
>Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>med ämnet
>unsubscribe
>
>Vid eventuella frågor, kontakta
>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>********************************
>
>
>********************************
>Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>med ämnet
>unsubscribe
>
>Vid eventuella frågor, kontakta
>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>********************************
>
>
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: