[uppsalapendeln] Re: Ang: Re: Resetidsgarantin

 • From: Pamela Davidsson <pamela@xxxxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 18 Jun 2003 09:16:47 +0200

Taxi lär kosta ca 800 kr.
priser finns på http://www.uppsalataxi.se/start.html

Personligen är jag inte ett dugg intresserad av att sitta i bilköerna till 
Stockholm på morgonen - det är ju därför jag tågpendlar.

Men taxi hem när tågen är sena vore ju inte så dumt.

/Pamela

Citerar Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>:

> tips till SJ således: knyck SLs ide rakt av!
> 
> ...visst vore det härligt att kunna ta taxi till stockholm när tågen 
> trilskas?
> 
> Vad SJ kunde göra är ju att ersätta samåkning i taxi till stockholms 
> central. 2-4 personer eller så. Vad kostar en normal taxiresa till 
> stockholm? 600 kr?
> 
> 
> /F
> 
> 
> 
> Kerstin.Ramden@xxxxxx wrote:
> 
> >Och det fungerar garanterat. Jag har utnyttjat det vid något tillfälle.
> >Kvitto till SL och pengar till mitt konto inom en vecka.
> >Hälsn
> >K
> >
> >
> >                                      
>                        
> >          Fredrick Beste                     
>                        
> >          <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx    Till: 
> 
> >          son.se>             Kopia:         
>                        
> >          Sänt av:             Ärende:   
> [uppsalapendeln] Re: Resetidsgarantin          
> >          uppsalapendeln-bounce@fre                
>                        
> >          elists.org                       
>                        
> >                                      
>                        
> >                                      
>                        
> >          2003-06-18 08:44                    
>                        
> >                                      
>                        
> >                                      
>                        
> >
> >
> >
> >
> >*suck*.
> >
> >Utsikterna för att de ska klara av den "nya" garantin" är inte så goda,
> >vi vet ju alla hur lång tid handläggningen i det gamla systemet varit,
> >det lär inte blir bättre i det nya?
> >
> >När man talar med SL och deras kunder, framhäver bägge sidorna att en av
> >de stora fördelarna med SLs resetidsgaranti (riskerar du att komma 20
> >min sent - upp till 400 spänn ersättning för taxi) är att ersättningen
> >betalas ut snabbt, utan tjafs och "tiggeribrev", och enligt
> >kristallklara regler! Man skickar in taxikvittot och talar om vad som
> >hände, så sätter de in beloppet på ens bankkonto. På så sätt vet man att
> >man alltid kan komma fram dit man ska i tid om man har SL-kort, antingen
> >med Sl eller taxi - riktig restidsgaranti! Ganska bra, faktiskt! Men
> >de har undantag för "extrema väder förhållanden" och lite sånt.
> >/F
> >
> >
> >
> >Dmitrij Sharapov wrote:
> >
> > 
> >
> >>De vet inte själva än hur de skall hantera Resetidsgarantin!
> >>
> >>----- Original Message -----
> >>From: <kundinfo@xxxxx>
> >>Sent: Wednesday, June 18, 2003 2:34 AM
> >>Subject: Resetidsgarantin
> >>
> >>
> >>Hej
> >>
> >>Tack för ditt mail.
> >>
> >>Precis som det står i pressmeddelandet börjar inte detta att gälla förrän
> >>  
> >>
> >den 1 december.
> > 
> >
> >>Under hösten kommer personal att utbildas hur detta ska handläggas. Så
> >>  
> >>
> >tyvärr kan jag inte ge dig ett klart besked på frågan utan du får återkomma
> >i höst när riktlinjerna för hur detta ska gå till har delgivits
> >handläggarna.
> > 
> >
> >>.
> >>
> >>För vidare kontakt i detta ärende ange ärendenummer 112548. Vill du svara
> >>  
> >>
> >på detta mail, vänligen klicka på följande länk
> > 
> >
> >>http://www.sj.se/feedback/dialog/?iFeedID=112548&sCRC=0x090FB8A5
> >>
> >>(OBS! Det går inte att svara på detta mail genom att svara eller använda
> >>  
> >>
> >reply!)
> > 
> >
> >>Med vänlig hälsning
> >>
> >>SJ AB
> >>
> >>
> >>
> >>Ulrica Stålhand
> >>
> >>
> >>
> >>
> >>
> >>********************************
> >>Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
> >>  
> >>
> >e-postlista.
> > 
> >
> >>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> >>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> >>med ämnet
> >>unsubscribe
> >>
> >>Vid eventuella frågor, kontakta
> >>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> >>********************************
> >>
> >>
> >>  
> >>
> >
> >
> >
> >
> >********************************
> >Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
> >e-postlista.
> >Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> >uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> >med ämnet
> >unsubscribe
> >
> >Vid eventuella frågor, kontakta
> >uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> >********************************
> >
> >
> > 
> >
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: