[uppsalapendeln] Ang: Re: Re: [Fwd: Information tillKonsumentverket Villkor för pendlare

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Fri, 29 Nov 2002 22:54:15 +0100


Visst.
Kerstin


                                    =
                          =20
          Fredrick Beste                   =
                          =20
          <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx    Till:  uppsalapen=
deln@xxxxxxxxxxxxx                 =20
          son.se>             Kopia: uppsalapen=
deln@xxxxxxxxxxxxxxx                =20
          S=E4nt av:             =C4rende:   [=
uppsalapendeln] Re: [uppsalapendeln] Re: [Fwd:     =20
          uppsalapendeln-bounce@fre    Information till K=
onsumentverket Villkor f=F6r pendlare        =20
          elists.org                     =
                          =20
                                    =
                          =20
                                    =
                          =20
          2002-11-29 19:15                  =
                          =20
          S=E4nd svar till                  =
                           =20
          uppsalapendeln                   =
                          =20
                                    =
                          =20
                                    =
                          =20

ok f=3DF6r mig!
Kan vi anse det brevet vara ett "officiellt" uttalande fr=3DE5n=3D20
Pendalrn=3DE4tverket Uppsala-Stockholm?


/FEvaBritt Karlsson wrote:

>=3DC4r det OK om jag tar samma brev och skickar till trafikutskottet p=
=3DE5
>riksdagen? N=3DE5gon d=3DE4remot (framf=3DF6r allt en fr=3DE5ga till F=
redrik som=3D
 skrivit
>det). Det g=3DE4ller att arbeta p=3DE5 m=3DE5nga plan, kallas visst lo=
bbyverks=3D
amhet=3D20
>:-)
>
>Jag arbetar p=3DE5 V=3DE4nsterpartiets kansli och har allts=3DE5 goda =
kontakte=3D
r p=3DE5
>riksdagen, och i Trafikutskottet sitter f=3DF6r (v)=3D20
>
>Karin Svensson Smith
>Ledamot i trafikutskottet
>Suppleant i milj=3DF6- och jordbruksutskottet
>E-post: karin.svensson.smith@xxxxxxxxxxxx
>Tel: 08-786 40 28, 070-343 95 15
>
>Har nedan listat alla som sitter i Trafikutskottet, ifall n=3DE5gon vi=
ll
>skriva till dem.
>
>E-postadresserna skriver man f=3DF6rnamn.efternamn@ riksdagen.se allt =
med
>gemener (sm=3DE5 bokst=3DE4ver) utan prickar och ringar p=3DE5 =3DE5 =3D=
E4 och =3DF6=3D
=3D2E..
>
>Postadress:
>Namn=3D20
>Sveriges riksdag
>100 12 Stockholm=3D20
>
>Telefonnummer:
> V=3DE4xeln: 08-786 40 00=3D20
>Fr=3DE5gor om riksdagen:
>020-349 000=3D20
>Fr=3DE5gor om EU: 020-250 000=3D20
>
>
>Trafikutskottet (TU)=3D20
>
>Ordf=3DF6rande
>
>Claes Roxbergh (mp)
>
>Vice ordf=3DF6rande=3D20
>
>Carina Moberg (s)
>Elizabeth Nystr=3DF6m (m)
>
>Ledam=3DF6ter
>
>Claes-G=3DF6ran Brandin (s)
>Kerstin Engle (s)
>Johnny Gylling (kd)
>Monica Green (s)
>Jarl Lander (s)
>Hans Stenberg (s)
>Krister =3DD6rnfj=3DE4der (s)
>Karin Svensson Smith (v)
>Mikael Johansson (mp)
>Sven Bergstr=3DF6m (c)
>Erling Bager (fp)
>Runar Patriksson (fp)
>Catharina Elms=3DE4ter-Sv=3DE4rd (m)
>Jan-Evert R=3DE5dhstr=3DF6m (m)
>
>Suppleanter
>
>Lennart Klockare (s)
>Lars Lilja (s)
>=3DC5sa Lindestam (s)
>Johan L=3DF6fstrand (s)
>Berndt Sk=3DF6ldestig (s)
>Paavo Vallius (s)
>B=3DF6rje Vestlund (s)
>Anders Wiklund (v)
>Karin Thorborg (v)
>Ingegerd Saarinen (mp)
>Lars =3DC5ngstr=3DF6m (mp)
>Anna Gr=3DF6nlund (fp)
>Jan Andersson (c)
>Kerstin Lundgren (c)
>Lennart Fremling (fp)
>Marie Wahlgren (fp)
>Christer Winb=3DE4ck (fp)
>Anders G H=3DF6gmark (m)
>Ulla L=3DF6fgren (m)
>Carl-Axel Roslund (m)
>Ola Sundell (m)
>Lars Gustafsson (kd)
>Mikael Oscarsson (kd)
>
>*********************************
>Eva Britt Karlsson
>V=3DE4nsterpartiets kansli
>e-post: evabritt.karlsson@xxxxxxxxxxxxxxxxx
>08-617 69 80 (direkt)
>08-654 08 20 (v=3DE4xel)
>Fax: 08-653 23 85
>
>
>
>********************************
>Du har f=3DE5tt det h=3DE4r brevet eftersom du =3DE4r med p=3DE5 uppsa=
lapendels =3D
e-postlista.
>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande til=
l
>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>med =3DE4mnet
>unsubscribe
>
>Vid eventuella fr=3DE5gor, kontakta
>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>********************************
> =3D20
>
********************************
Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 uppsalapendels=

e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till=

uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med =E4mnet
unsubscribe

Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

=
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Ang: Re: Re: [Fwd: Information tillKonsumentverket Villkor för pendlare