[uppsalapendeln] Re: Ang: Re: Mötesanteckningar -- kommentar

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 11 Dec 2002 09:18:51 +0100

angående låsta vagnar: jag är inte heller riktigt nöjd med svaret, men ungefär såhär sade Gordon:

De äldsta vagnarna, med "manuell stängning" av dörrarna: skall på sikt ut ur trafik på Uppsalapendeln

Gamla "blåa standardvagnarna" med automatiskt stängning:
byggs om succesivt för att lokföraren själv skall kunna stänga igen dem (idag görs det av tågmästaren)
och så att dörrarna inte skall kunna slitas upp igen när tågen börjat rulla (idag går automatspärren in först när tåget rör sig i hastighet högre än 2 km/h), detta skulle vara anledningen till varför vagnar så ofta är låsta, att de nya systemen inte riktigt fungerar än (dörrarna går ju oftast att öppna utifrån...!) Personalen är dessutom ovan vid att gå och kolla att dörrarna går att öppna./F
Kerstin.Ramden@xxxxxx wrote:

Ja, låsta dörrar måste de verkligen komma till rätta med. Jag åkte 7.23 i
morse och då var andra vagnen från loket låst i båda ändar - gammal vagn.


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: