[uppsalapendeln] Ang: Re: Inför möte med SJ: input önsk as! (X52)

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 5 Feb 2003 13:27:11 +0100

Luftkonditionering? Inte i alla vagntyper och i de som har det finns det
andra nackdelar som gör att de vagnarna är synnerligen obekväma. Fräschare
toaletter - tror inte vi åker med samma tåg! Eluttag - var då?
Hälsningar
Kerstin


                                        
            
          Thomas Tydal                        
            
          <uppsalapendeln@xxxxxxxx>    Till:  
uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx       
          Sänt av:             Kopia:           
            
          uppsalapendeln-bounce@fre    Ärende:   
[uppsalapendeln] Re: Inför möte med 
          elists.org            SJ: input önsk as! (X52)  
            
                                        
            
                                        
            
          2003-02-05 11:25                      
            
          Sänd svar till                       
            
          uppsalapendeln                       
            
                                        
            
                                        
            
> (Försämrad komfort ska inte kunna leda till höjda priser !!!)

Visst är det viktigt att ta upp försämringarna, men samtidigt har ju
komforten blivit bättre med luftkonditionering, fräschare toaletter och
eluttag vid sittplatsen.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Ang: Re: Inför möte med SJ: input önsk as! (X52)