[uppsalapendeln] Ang: Re: [Fwd: Re: Till Riksdagens trafikutskott - Om SJ/Uppsalapendeln.]

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Fri, 13 Dec 2002 16:30:17 +0100

Nog borde hon kunna förstå att Fredrik är vår talesman och att det är några
tusen personer som står bakom honom. Tror inte vi har något att vinna på
att irritera henne med mailkannonad.
K


                                        
          
          "Dmitrij Sharapov"                     
          
          <dmitrij_sharapov@hotmail    Till:  
<uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>    
          .com>              Kopia:           
          
          Sänt av:             Ärende:   
[uppsalapendeln] Re: [Fwd: Re:  
          uppsalapendeln-bounce@fre    Till Riksdagens 
trafikutskott - Om      
          elists.org            SJ/Uppsalapendeln.]    
          
                                        
          
                                        
          
          2002-12-13 15:35                      
          
          Sänd svar till                       
          
          uppsalapendeln                       
          
                                        
          
                                        
          
Vi borde kanske skicka samma mail till henne allihopa?
annars kan det uppfattas att det är bara Fredrik som besvärar henne?
Dmitrij


----- Original Message -----
From: "Olle Engstrand" <olle.engstrand@xxxxxxxxxx>
To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Friday, December 13, 2002 2:53 PM
Subject: [uppsalapendeln] Re: [Fwd: Re: Till Riksdagens trafikutskott - Om
SJ/Uppsalapendeln.]


> Föreslår en dags total bojkott.
>
> Olle Engstrand
>
> Fredrick Beste wrote:
>
> >  skickade ett snabbt svar....
> >
> > /F
> >
> > -------- Original Message --------
> > Subject: Re: Till Riksdagens trafikutskott - Om SJ/Uppsalapendeln.
> > Date: Fri, 13 Dec 2002 14:40:17 +0100
> > From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
> > Reply-To: Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx
> > Organization: Ericsson Utvecklings AB
> > To: katarina.ringels@xxxxxxxxxxxx
> > References: <OF73D1218F.F75A7AC6-ONC1256C8E.0049154E@xxxxxxxxxxxx>
> >
> > Hej, anledningen till att vi tar frågan vidare är naturligtvis att vi
> > inte var nöjda med det vaga svaret som
> > vi fick (från Björn Rosengren), där det (igen!) påstods att Banverket
> > och SJ satsar på punktlighet (har vi hört i säkert 10 år nu...)
> > och att det 2004-2015 skall satsas en ofantlig massa miljarder på
> > (ospecifierad) infrastruktur.
> > Men tågen bara fortsätter att krångla, inget konkret händer, någonsin,
> > det bara pratas och lovas.
> > Därför vill vi att något radikalt måste hända NU. Det kan inte
fortsätta
> > som det gör. Ställ ultimatum till SJ & Banverket!
> > Klarar inte SJ sin uppgift, så byt ut dem! Det finns alternativ. Vårt
> > tålamod är slut sedan länge.
> >
> > /F
> >
> > katarina.ringels@xxxxxxxxxxxx wrote:
> >
> > >Hej och tack för ditt brev!
> > >
> > >För att kunna besvara din fråga har jag varit kontakt med
> > >Näringsdepartementet.
> > >I samband med detta fick jag också veta att du så sent som i höstas
fått
> > >svar på dina frågor i samma ämne. Därför kommer jag inte att gå in på
det
> > >som redan besvarats.
> > >
> > >Den enskilt största källan till de luftföroreningar som i dag
förorsakar
> > >allvarliga miljöproblem är vägtrafiken. Därför vill Socialdemokraterna
> > >fortsätta att utveckla ett för hela landet sammanhållet ekologiskt,
> > >effektivt och ekonomiskt hållbart transportsystem. Därför är det
väsentligt
> > >att stimulera till en miljövänlig kollektivtrafik. En ökad andel
> > >kollektivt resande är därför en viktig komponent i arbetet med att
utforma
> > >ett långsiktigt hållbart transportsystem.
> > >
> > >Stockholmsberedningen är tillsatt av regeringen och har till uppgift
att
> > >lämna förslag på insatser som förbättrar transportsystemet i
> > >Stockholmsregionen men också transportmöjligheterna mellan Stockholm
och
> > >övriga Mälardalen, övriga landet samt internationellt.
> > >
> > >För att läsa mer om Stockholmsberedningens arbete kan du gå in på
> > >näringsdepartementets hemsida via www.regeringen.se. Där kan du klicka
dig
> > >fram till Stockholmsberedningens hemsida (Näringsdepartementets
frågor,
> > >Transporter och infrastruktur, Luftfart på sidan som kommer upp finns
en
> > >länk till Stockholmsberedningens hemsida).
> > >
> > >Med vänliga hälsningar
> > >
> > >Katarina Ringels
> > >Socialdemokratiska riksdagsgruppens kansli
> > >
> > >
> >
> > ********************************
> > Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
> > Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> > uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> > med ämnet
> > unsubscribe
> >
> > Vid eventuella frågor, kontakta
> > uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> > ********************************
>
> --
> Olle Engstrand, PhD
> Professor of Phonetics
> Department of Linguistics
> Stockholm University
> SE-10691 Stockholm, SWEDEN
> Web:  http://www.ling.su.se/staff/olle/olle.html
> Tel:  +46 8 161245, 162347
> Cell: +46 70 2467423
> Fax:  +46 8 155389
>
>
>
>
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
>


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Ang: Re: [Fwd: Re: Till Riksdagens trafikutskott - Om SJ/Uppsalapendeln.]