[uppsalapendeln] Re: Ang: Re: Ang: Re: [uppsalapendeln]

  • From: Irma Ridbäck <irma.018129984@xxxxxxxxx>
  • To: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 10 Feb 2004 19:24:13 +0100

Fredrik,
Läs Agnetas ord: 
³Har ingen handlingskraftig människa under dessa år lyckats mobilisera
tillräckligt många pendlare för en revolution? Massprotest? Strejk?²

Jag tvivlar vi kommer fram med någon ?strejk¹ (den kostar oss för mycket),
däremot borde det gå att ordna ett ³stormöte² eller en konferens, där Irja
Bäckström m fl ansvariga från olika operatörer (Trainmaint, Banverket, SJ,
Swebus) får bilda panel och svara på frågor, förklara. Det räcker inte med
restidsgaranti (som kanske mest är ett sysselsättningsobjekt under ett
år??). 
Möjligen leder dina möten med Irja någonstädes långsamt. Fortsätt med dessa
också! Det är bra.

Men nu borde det vara dags att organisera ett möte, och det är mycket
angeläget  med representanter för Uppsala kommun med. Det kanske finns mer
handlingskraftiga politiker än nuvarande kommunalråd.
Du skriver själv: ³I princip alla partier från höger till vänster utom (S)
har reagerat rejält på  pendlareländet.²

Det finns alltså potential att bygga på när det gäller att föra
diskussionerna framåt!
Vi vill ju inte att  uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx ska uppfattas som enbart
en ?gnäll- och tips-lista¹.
Kraven är ju tydliga från alla pendlare : avgång i tid, regelbundna
förbindelser, sittplats åt alla, rimliga/likvärdiga priser, information i
tid, restidsgaranti, etc.
Listan i sig bildar inte en opinion som för med sig förändringar. Det krävs
något mera!

Irma Ridbäck

____________________________________________________________________________
______________
Den 04-02-10 16.44, skrev "Fredrick Beste" <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>:

> just det, det har jag försökt förklara för SJ flera gånger - sakta men säkert
> sätter sig iden om att man inte kan använda tågen i huvet på folk genom ren
> empiri, och 
> de börjar istället att planera sina liv därefter, eftersom de är rationella.
> Stockholm och Uppsala glider istället isär alltmer. Arbetsgivare i Stockholm
> lär sig att om man
> anställer en uppslabo är det synonymt med ständigt försenade medarbetare,
> vilket kanske inte är önskvärt alls. Och sådär håller det på.
> 
> I princip alla partier från höger till vänster utom (S) har reagerat rejält på
> pendlareländet. 
> Men Uppsala kommuns passivitet i frågan är obegriplig. Hartwig var nån gång
> ute och skulle prata med SJ, men sen hände inget mer.
> Moderaterna i Uppsala har en aktiv kampanj med sina partibröder i Stockholm om
> Uppsalapendeln. 
> Två (S)-ministrar pendlar från Uppsala i princip dagligen och kan knappast
> vara ovetande om situationen.
> 
> /F
> 
> 
> ap@xxxxxxxxxxxxxxx wrote:
>> 
>>  Restidsgarantin är ett plåster bättre än inget nu när läget ändå är som det
>> är. Men om jag så blev erbjuden ett månadskort gratis så skulle jag inte vara
>> nöjd. Det är inte pengarna som är det viktigaste, utan tiden. Jag vill komma
>> fram i tid, jag vill ha en sittplats, jag vill ha tåg där värmen och
>> läslamporna fungerar (nu är jag inne på överkurs och lyx, jag vet), jag vill
>> kunna boka in teater, bio, tandläkaren och bilverkstan och verkligen utgå
>> ifrån att jag kommer fram i tid. Jag vill kunna pendla utan att magsafterna
>> rinner till och utan att komma hem förbannad var och varannan dag.
>>  Varför protesterar inte Uppsala kommun? Eller gör den det? För det måste ju
>> finnas fler än jag som inte orkar mer och därför väljer att flytta?
> 
> This communication is confidential and intended solely for the addressee(s).
> Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you
> believe this message has been sent to you in error, please notify the sender
> by replying to this transmission and delete the message without disclosing it.
> Thank you.
> 
> E-mail including attachments is susceptible to data corruption, interruption,
> unauthorized amendment, tampering and viruses, and we only send and receive
> e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption,
> interception, amendment, tampering or viruses or any consequences thereof.
> 


Other related posts: