[uppsalapendeln] Ang: Re: Ang: Re: Mötesanteckninga r -- kommentar

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 11 Dec 2002 13:24:22 +0100

Nejdå, inte alls. Jag har aldrig lyckats öppna en dörr utifrån om det inte
gått inifrån.
K


                                        
            
          Fredrick Beste                       
            
          <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx    Till:  
uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx       
          son.se>             Kopia:           
            
          Sänt av:             Ärende:   
[uppsalapendeln] Re: Ang: Re:    
          uppsalapendeln-bounce@fre    Mötesanteckninga r -- 
kommentar          
          elists.org                         
            
                                        
            
                                        
            
          2002-12-11 09:18                      
            
          Sänd svar till                       
            
          uppsalapendeln                       
            
                                        
            
                                        
            
angående låsta vagnar: jag är inte heller riktigt nöjd med svaret, men
ungefär såhär sade Gordon:

De äldsta vagnarna, med "manuell stängning" av dörrarna: skall på sikt ut
ur trafik på Uppsalapendeln

Gamla "blåa standardvagnarna" med automatiskt stängning:
byggs om succesivt för att lokföraren själv skall kunna stänga igen dem
(idag görs det av tågmästaren)
och så att dörrarna inte skall kunna slitas upp igen när tågen börjat rulla
(idag går automatspärren in först när tåget rör sig i hastighet högre än 2
km/h), detta skulle vara anledningen till varför vagnar så ofta är låsta,
att de nya systemen inte riktigt fungerar än (dörrarna går ju oftast att
öppna utifrån...!)
Personalen är dessutom ovan vid att gå och kolla att dörrarna går att
öppna.


/FKerstin.Ramden@xxxxxx wrote:

>Ja, låsta dörrar måste de verkligen komma till rätta med. Jag åkte 7.23 i
>morse och då var andra vagnen från loket låst i båda ändar - gammal vagn.
>
>
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: