[uppsalapendeln] Ang: Pendlarnätverkets "manifest"

 • From: ap@xxxxxxxxxxxxxxx
 • To: Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 22 Apr 2004 09:42:10 +0200

Fungerande värme, läslampor, toalettdörrar ... Men det kanske är överkurs 
:-)
/Agneta
Sänt av:    uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
Till:  uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Kopia: 
Ärende: [uppsalapendeln] Pendlarnätverkets "manifest"


Jag sammanfattade detta, inför mötet ikväll, att dra för politikerna. Är 
det nåt ni vill ändra eller tillägga?

  *


Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm

Huvudkrav
========

*Tågen ska gå i tid!
  -Inställda tåg ska också räknas med!

*Kunderna ska hållas skadelösa så långt möjligt!

*Löjligt och obegripligt med uppdelning TiM/X2000

*Vårt krav på precision är <5 minuter!
*Informationen måste bli mycket bättre!
  -I synnerhet vid störningar!
  -Idag: ad hoc ombord, beroende på om högtalare fungerar o dyl samt 
personalberoende
  -På stationerna: under all kritik!

*Kundattityden från SJ måste förbättras!
   -1700 kr/mån för att bli avkastad från SJ-tåg?
  -Kunderna ska hållas skadelösa så långt möjligt!!
  -"The customer is always right", eller?
  -Intrum Justitia-anmälan för att TiM-automaterna inte är 100% 
tillförlitliga?
  -Stoppa tågen för att icke-betalande resenär vägrar kliva av?
  -Låsa dörren till 1:a klass vi överfullt tåg?
  -Charmkurser till SJs "fotfolk"?

*Sittplatser till alla betalande!
  -Även för Knivstabor!
  
*Bättre samordning inom TiM!
  -UL/Uppsalabuss/SJ/SL m fl!

*Inga prishöjningar förrän trafikens kvalitet är acceptabel!

*Bättre förbindelser kvällar/nätter!
  Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Ang: Pendlarnätverkets "manifest"