[uppsalapendeln] Ang: Låsta vagnsdörrar...

  • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 3 Dec 2002 13:34:51 +0100

Ja, numera är det väl snarare regel än undantag med åtminstone någon låst
dörr i varje tåg. Och en morgon fanns det inget lyse på toaletterna i tre
vagnar efter varandra. Och är det fler än vi som retar oss på de där
vagnarna där bordet är så konstruerat att man får det alldeles inpå sig när
det är nerfällt. Dessutom är det ett metallstag under som gör att man blir
helt låst när bordet är nerfällt. Begriper inte varför man har gjort om en
bra konstruktion som finns i de gamla vagnarna. Jag hade en gång en kollega
som brukade tala om att "nu har man gjort en sådan där
förbättringsförsämring igen". Varför kommer jag osökt att tänka på det
uttrycket när jag konfronteras med SJs nymodigheter?
Kerstin********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: