[uppsalapendeln] Ang: Låsta dörrar

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 11 Dec 2002 14:29:41 +0100

Nej det är sant, på den platsen i det tåget brukar det gå en sådan där ny
vagn som man inte kan sitta med benen i kors i om man har brickan nerfälld
och i dag var det en gamma "dalavagn".
K


                                        
            
          Fredrick Beste                       
            
          <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx    Till:  
uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx       
          son.se>             Kopia:           
            
          Sänt av:             Ärende:   
[uppsalapendeln] Låsta dörrar    
          uppsalapendeln-bounce@fre                  
            
          elists.org                         
            
                                        
            
                                        
            
          2002-12-11 14:25                      
            
          Sänd svar till                       
            
          uppsalapendeln                       
            
                                        
            
                                        
            
Svar från Gordon om dörrarna i morse:


Tåg 2287 vagn 4896, dörrar låsta pga att dörrföreglingen ej var
tillförlitlig,Vagnen var ej en ordinarie vagn i tåget, alternativet var
att vagnen hade växlats ur, med platsbrist o en eventuell försening som
följd./F


Kerstin.Ramden@xxxxxx wrote:

>Nejdå, inte alls. Jag har aldrig lyckats öppna en dörr utifrån om det inte
>gått inifrån.
>K
>
>
>
>          Fredrick Beste
>          <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx    Till:
uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
>          son.se>             Kopia:
>          Sänt av:             Ärende:
[uppsalapendeln] Re: Ang: Re:
>          uppsalapendeln-bounce@fre    Mötesanteckninga r --
kommentar
>          elists.org
>
>
>          2002-12-11 09:18
>          Sänd svar till
>          uppsalapendeln
>
>
>
>
>
>
>angående låsta vagnar: jag är inte heller riktigt nöjd med svaret, men
>ungefär såhär sade Gordon:
>
>De äldsta vagnarna, med "manuell stängning" av dörrarna: skall på sikt ut
>ur trafik på Uppsalapendeln
>
>Gamla "blåa standardvagnarna" med automatiskt stängning:
>byggs om succesivt för att lokföraren själv skall kunna stänga igen dem
>(idag görs det av tågmästaren)
>och så att dörrarna inte skall kunna slitas upp igen när tågen börjat
rulla
>(idag går automatspärren in först när tåget rör sig i hastighet högre än 2
>km/h), detta skulle vara anledningen till varför vagnar så ofta är låsta,
>att de nya systemen inte riktigt fungerar än (dörrarna går ju oftast att
>öppna utifrån...!)
>Personalen är dessutom ovan vid att gå och kolla att dörrarna går att
>öppna.
>
>
>/F
>
>
>
>Kerstin.Ramden@xxxxxx wrote:
>
>
>
>>Ja, låsta dörrar måste de verkligen komma till rätta med. Jag åkte 7.23 i
>>morse och då var andra vagnen från loket låst i båda ändar - gammal vagn.
>>
>>
>>
>>
>
>
>
>
>********************************
>Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
>e-postlista.
>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>med ämnet
>unsubscribe
>
>Vid eventuella frågor, kontakta
>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>********************************
>
>
>
>
>
>********************************
>Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>med ämnet
>unsubscribe
>
>Vid eventuella frågor, kontakta
>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>********************************
>
>
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Ang: Låsta dörrar