[uppsalapendeln] Re: Ang: Inför nästa möte med SJ...

 • From: sarasundquist.privat <sarasundquist@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Fri, 22 Nov 2002 11:14:19 +0100

Jag haller inte riktigt med, de tva senase ggrna jag akt med loksag
har det stannat och fått fel...
/Sara
-------------------
> 
> Hej,
> 
> Snalla ni, forsok att undvika vara svenska specialtecken for aa,
ae, oe.
> Era mail blir annars olasliga for somliga. Antar att det inte bara
ar jag
> som berors.
> En losning kan vara att skicka texten som rtf-attachment.
> 
> Ang punktlighet: De nya loktagen som gar i lagtrafiktider ankommer
ofta fore
> (!) utsatt tid, t.ex. idag kl. 21:10 fran Uppsala var 5 min tidigare
an
> tidtabellen. Men aven 18:30 fran Stockholm har kommit fram tidigare.
Och
> annu har jag inte upplevt att dessa tag haft tekniska problem. Detta
visar
> tydligt forbattringspotentialen som finns i att anskaffa moderna
vagnar!
> Varfor ska vi behova vanta tills 2004? Kan inte SJ under tiden hyra
in
> dubbelvaningstag fran Tyskland (eller varsomhelst ifran).
> 
> Edda
> 
> ----- Original Message -----
> From: <Kerstin.Ramden@xxxxxx>
> To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
> Sent: Thursday, November 21, 2002 9:44 AM
> Subject: [uppsalapendeln] Ang: Inför nästa möte med SJ...
> 
> 
> >
> >
> > Hej!
> > Ja ett systemfel torde det v=E4l vara att 07.23 fr=E5n Uppsala
praktisk=
> > t taget
> > varje dag blir st=E5ende i h=F6jd med Bonnierskrapan p g a
sp=E5rbrist =
> > (utom i
> > tisdags). I dag kostade det en kvart allt medan fyra andra t=E5g
passer=
> > ade ut
> > fr=E5n centralen norrut och lika m=E5nga passerade in mot
centralen. Se=
> > dan fick
> > vi =E5ka in. F=F6r mig g=E5r inte ekvationen ihop: fyra t=E5g ut
och fy=
> > ra t=E5g in -
> > om det var sp=E5rbrist f=F6re den kommunikationen borde dessa
t=E5g ha =
> > tagit ut
> > varandra och sp=E5rbristen rimligen ha kvarst=E5tt. Ibland undrar
man o=
> > m de
> > l=E5ter uppsalapendeln st=E5 p=E5 rent j=E4kelskap, bara f=F6r att
vi =E4=
> > r s=E5 br=E5kiga.
> > Det =E4r j=E4ttebra att du tagit initiativ till n=E4tverket, vi
som h=E4=
> > rjade som
> > v=E4rst med debattartiklar, brev och uppvaktningar i mitten p=E5
1980-t=
> > alet
> > orkade inte ta itu med el=E4ndet en g=E5ng till. D=E4remot g=E4rna
st=F6=
> > tta upp n=E4r
> > yngre entusiaster b=F6rjar.
> > H=E4lsningar
> > Kerstin Ramd=E9n
> >
> >
> >                                  
  =
> >                =20
> >           Fredrick Beste                
  =
> >                =20
> >           <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx    Till: 
uppsalapen=
> > deln@xxxxxxxxxxxxx       =20
> >           son.se>             Kopia:    
  =
> >                =20
> >           S=E4nt av:             =C4rende: 
  [=
> > uppsalapendeln] Inf=F6r n=E4sta m=F6te  =20
> >           uppsalapendeln-bounce@fre    med SJ...  
  =
> >                =20
> >           elists.org                  
  =
> >                =20
> >                                  
  =
> >                =20
> >                                  
  =
> >                =20
> >           2002-11-21 09:24               
  =
> >                =20
> >           S=E4nd svar till               
  =
> >                 =20
> >           uppsalapendeln                
  =
> >                =20
> >                                  
  =
> >                =20
> >                                  
  =
> >                =20
> >
> >
> >
> >
> > ...skulle jag vilja ha "input" fr=E5n Pendlarn=E4tverket (det =E4r
ni s=
> > om f=E5r
> > det h=E4r mailet!)
> >
> > =C4mnet f=F6r det m=F6tet skall vara PUNKTLIGHET.
> >
> > (vi har ju delat upp m=F6tena i kategorierna:
> >
> > 1) punktlighet, tidtabeller
> >
> > 2) information till kunder
> >
> > 3) komfort, sittplatser, s=E4kerhet
> >
> > 4) kundtj=E4nst, biljettautomater, reklamationer, resegarantier
).
> >
> > Jag kommer att sammanst=E4lla det som kommit in hittills (hemsidan
+
> > uppgifter fr=E5n "chattarna" p=E5 www.UNT.se och f=F6rs=F6ka
"bryta ner=
> > " detta till
> > konkreta f=F6rb=E4ttringspunkter, som jag sedan kommer att g=E5
igenom =
> > med SJ
> > (Christina Gordon). D=E4refter f=F6ljer vi upp de punkterna p=E5
komman=
> > de
> > m=F6ten och ser vad som h=E4nt. Jag hoppas att vi p=E5 s=E5 s=E4tt
f=E5=
> > r en tydlig
> > "progress" vad g=E4ller kundernas =F6nskem=E5l gentemot SJ.
> >
> > S=E5, vad jag vill att ni ska g=F6ra, k=E4ran pendlarn=E4tverkare,
=E4r=
> > att skicka
> > mig tips p=E5 de "systemfel" som ni upplevt vad avser punktlighet
och
> > tidtabellh=E5llande. Enskilda f=F6rseningar och inst=E4llda t=E5g
logga=
> > r vi ju
> > redan p=E5 hemsidan ( www.travel.to/uppsalapendeln ) s=E5 de
beh=F6ver =
> > ni inte
> > rapportera en g=E5ng till, men om ni ser m=F6nster som upprepas
och som=
> >
> > tydligt borde framf=F6ras till SJ, s=E5 har ni chansen nu!
> >
> > Ett exempel:
> > T=E5gen som avg=E5r mot Uppsala 15.40, 16,40 osv fr=E5n sp=E5r
17/18 =E4=
> > r n=E4stan
> > ALLTID 5-15 minuter f=F6rsenade, eftersom de kommer s=F6derifr=E5n
(fr=E5=
> > n
> > Eskilstuna, tror jag). Det kanske vore id=E9 att ha mer "luft" i
> > tidtabellen p=E5 dessa avg=E5ngar fr=E5n Stockholms central s=E5
att d=
> > e
> > faktiskt kan h=E4mta in en f=F6rsening d=E4r och ist=E4llet avg=E5
i ti=
> > d enligt en
> > ny, reviderad tidtabell? jag tror att vi alla =E4r d=F6dligt
tr=F6tta p=
> > =E5
> > "optimist-tidtabeller"?
> >
> >
> > F=F6rhoppningsvis =E4ger n=E4sta m=F6te mellan mig och SJ rum inom
de n=
> > =E4rmaste 2
> > veckorna.
> >
> > V=E4l m=F6tt!! Jag hoppas p=E5 mycket tips och id=E9er!
> >
> >
> > /Fredrick Beste
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > ********************************
> > Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5
uppsalapendels=
> >
> > e-postlista.
> > Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande
till=
> >
> > uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> > med =E4mnet
> > unsubscribe
> >
> > Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
> > uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> > ********************************
> >
> > =
> >
> >
> >
> >
> > ********************************
> > Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
> e-postlista.
> > Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande
till
> > uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> > med ämnet
> > unsubscribe
> >
> > Vid eventuella frågor, kontakta
> > uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> > ********************************
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande
till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: