[uppsalapendeln] Ang: Inför nästa möte med SJ...

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 21 Nov 2002 09:44:26 +0100


Hej!
Ja ett systemfel torde det v=E4l vara att 07.23 fr=E5n Uppsala praktisk=
t taget
varje dag blir st=E5ende i h=F6jd med Bonnierskrapan p g a sp=E5rbrist =
(utom i
tisdags). I dag kostade det en kvart allt medan fyra andra t=E5g passer=
ade ut
fr=E5n centralen norrut och lika m=E5nga passerade in mot centralen. Se=
dan fick
vi =E5ka in. F=F6r mig g=E5r inte ekvationen ihop: fyra t=E5g ut och fy=
ra t=E5g in -
om det var sp=E5rbrist f=F6re den kommunikationen borde dessa t=E5g ha =
tagit ut
varandra och sp=E5rbristen rimligen ha kvarst=E5tt. Ibland undrar man o=
m de
l=E5ter uppsalapendeln st=E5 p=E5 rent j=E4kelskap, bara f=F6r att vi =E4=
r s=E5 br=E5kiga.
Det =E4r j=E4ttebra att du tagit initiativ till n=E4tverket, vi som h=E4=
rjade som
v=E4rst med debattartiklar, brev och uppvaktningar i mitten p=E5 1980-t=
alet
orkade inte ta itu med el=E4ndet en g=E5ng till. D=E4remot g=E4rna st=F6=
tta upp n=E4r
yngre entusiaster b=F6rjar.
H=E4lsningar
Kerstin Ramd=E9n


                                    =
                =20
          Fredrick Beste                   =
                =20
          <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx    Till:  uppsalapen=
deln@xxxxxxxxxxxxx       =20
          son.se>             Kopia:      =
                =20
          S=E4nt av:             =C4rende:   [=
uppsalapendeln] Inf=F6r n=E4sta m=F6te  =20
          uppsalapendeln-bounce@fre    med SJ...     =
                =20
          elists.org                     =
                =20
                                    =
                =20
                                    =
                =20
          2002-11-21 09:24                  =
                =20
          S=E4nd svar till                  =
                 =20
          uppsalapendeln                   =
                =20
                                    =
                =20
                                    =
                =20
...skulle jag vilja ha "input" fr=E5n Pendlarn=E4tverket (det =E4r ni s=
om f=E5r
det h=E4r mailet!)

=C4mnet f=F6r det m=F6tet skall vara PUNKTLIGHET.

(vi har ju delat upp m=F6tena i kategorierna:

1) punktlighet, tidtabeller

2) information till kunder

3) komfort, sittplatser, s=E4kerhet

4) kundtj=E4nst, biljettautomater, reklamationer, resegarantier ).

Jag kommer att sammanst=E4lla det som kommit in hittills (hemsidan +
uppgifter fr=E5n "chattarna" p=E5 www.UNT.se och f=F6rs=F6ka "bryta ner=
" detta till
konkreta f=F6rb=E4ttringspunkter, som jag sedan kommer att g=E5 igenom =
med SJ
(Christina Gordon). D=E4refter f=F6ljer vi upp de punkterna p=E5 komman=
de
m=F6ten och ser vad som h=E4nt. Jag hoppas att vi p=E5 s=E5 s=E4tt f=E5=
r en tydlig
"progress" vad g=E4ller kundernas =F6nskem=E5l gentemot SJ.

S=E5, vad jag vill att ni ska g=F6ra, k=E4ran pendlarn=E4tverkare, =E4r=
 att skicka
mig tips p=E5 de "systemfel" som ni upplevt vad avser punktlighet och
tidtabellh=E5llande. Enskilda f=F6rseningar och inst=E4llda t=E5g logga=
r vi ju
redan p=E5 hemsidan ( www.travel.to/uppsalapendeln ) s=E5 de beh=F6ver =
ni inte
rapportera en g=E5ng till, men om ni ser m=F6nster som upprepas och som=

tydligt borde framf=F6ras till SJ, s=E5 har ni chansen nu!

Ett exempel:
 T=E5gen som avg=E5r mot Uppsala 15.40, 16,40 osv fr=E5n sp=E5r 17/18 =E4=
r n=E4stan
ALLTID 5-15 minuter f=F6rsenade, eftersom de kommer s=F6derifr=E5n (fr=E5=
n
Eskilstuna, tror jag). Det kanske vore id=E9 att ha mer "luft" i
tidtabellen p=E5 dessa avg=E5ngar fr=E5n Stockholms central s=E5 att d=
e
faktiskt kan h=E4mta in en f=F6rsening d=E4r och ist=E4llet avg=E5 i ti=
d enligt en
ny, reviderad tidtabell? jag tror att vi alla =E4r d=F6dligt tr=F6tta p=
=E5
"optimist-tidtabeller"?


F=F6rhoppningsvis =E4ger n=E4sta m=F6te mellan mig och SJ rum inom de n=
=E4rmaste 2
veckorna.

V=E4l m=F6tt!! Jag hoppas p=E5 mycket tips och id=E9er!


/Fredrick Beste
********************************
Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 uppsalapendels=

e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till=

uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med =E4mnet
unsubscribe

Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

=
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: