[uppsalapendeln] Re: Ang: Inför möte med SJ: input önsk as!

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 04 Feb 2003 11:50:44 +0100

jag såg igår i nån tidning att kommunpolitikerna från Mälardalen idag skulle uppvakta trafikutskottet om kommunikationerna i regionen!

Nån som vet nåt mer?


/F

Kerstin.Ramden@xxxxxx wrote:


Roade mig med att i går kväll gå in på Uppsala C och kunde då konstatera
att i biljetthallen ligger fortfarande travar med tidtabeller av typ Tåg
Plus. Den upplagan är inte reviderad efter indragningarna den 6 december
utan de står fortfarande kvar! Vill minnas att Ulrika Eriksson påpekade det
efter en incident för några veckor sedan. När jag påpekade detta för
personalen på stationen blev svaret: de som trycker tabellerna tycker att
ändringarna är så små, så det är ingen idé att trycka om. Nähä. Men en
liten påklistrad lapp som nämner ändringarna kanske kunde gå att ordna.
Nej, det anses inte heller behövas.
I dag har trafikutskottet sammanträde och i morgon kontaktar jag dem och
hör om de har behandlat vår skrivelse.
Hälsningar
Kerstin


Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx Till: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm son.se> <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx> Sänt av: Kopia: uppsalapendeln-bounce@fre Ärende: [uppsalapendeln] Inför möte med elists.org SJ: input önsk as! 2003-02-04 08:51 Sänd svar till uppsalapendeln

hej allihopa! nedan ser ni mitt första utkast till agenda för nästa möte med SJ (Gordon). Ni kan väl ögna igenom och komma tycka till, om felaktigheter och kompletteringar! Kapitel 1 nedan är uppföljningspunkter från förra mötet (med inlagda kommentarer från mig på vissa), kapitel 2 är nya punkter som vi ska ta upp!

/F


Ämnen för möte med SJ om Uppsalapendeln 10 februari 2003 . ===========================================

1. Punkter från föregående möte (följes upp)
---------------------------------------------

1.1 Punktlighet, tidtabeller, avgångar&
______________________________

FB: Tåg söderifrån (avgång 40 minuter över jämn timme från spår 17/18 i
Stockholm) är ALLTID försenade!!!

CG: Sätt avgången till x.50? SJ undersöker. Det ger snävare vändning i
Uppsala.Tidtabellsremiss kommer i mars. Inga tidtabelländringar förrän
nuvarande tabell "går ut".

FB: (Kommentar 030203): det var ju just precis som inträffade
2003-01-06: tidtabellen ändrades, flera av våra direkttåg (perrong 3
&4) drogs in, på kvällar och helger återstår nu snart bara de
förhatliga perrong 17/18-tågen! Vi vill inte ha dem! De är ständigt
sena, går från en dålig perrong. Uruselt! Vi vill ha tåg som kommer in
20 min före avgång (vänder på perrong 3) som förr i världen!! Tåg som
kommer in så tajt före avgång som Eskiltsunatågen gör att det blir
superträngsel vid påstigningen, och närmast slagsmål om de få
sittplatserna. Förr kunde man komma i tid och veta att man fick
sittplats, men nu är det också borta, nu är det armbågar som gäller.

*

FB: Att tåget beräknas komma in vid avgångstid inte omedelbart skyltas
upp som försening minst 5 minuter? För det är ju så det blir (för tåg
söderifrån). För vändande tåg på spår 3 & 4 (Stockholms Central) är
tiden 10 minuter. Borde vara lätt att räkna ut - om inte tåget står på
spåret inom den tiden => registrera försenad avgång. Sånt sker inte alls
nu.

CG: Ibland kan tåget gå FÖRE ny utsatt cirkatid (har hänt- då har folk
missat tåget pga det). CG ÅTERKOMMER om detta..

*

FN: Natt/kvällståg? Varför inte tåg dygnet runt? Varför glipa mellan
23.40 och 05-tiden? Vad gör skiftarbetarna? Nattsuddarna vill nog inte
åka hem vare sig 23.40 eller 00.10 - korta tåg borde kunna gå hela
natten, en gång i timmen!

CG: Det går bussar fram till kl. 02.00 mellan 2 och 5 är underlaget för
litet. Kommunen vill att detta skall ske. idag ingen ekonomisk möjlighet
att göra detta.

FB: (Kommentar 030203): SJ har ju monopol på de sträckor de anser
lönsamma, inga andra operatörer får lägga bud ens på dem, förrän SJ
ger tillstånde  borde då inte i logikens namn en annan operatör får
köra kvällar/nätter, eftersom de tiderna ju inte är lönsamma ur SJs
synvinkel?

*

FB: Lågtrafik i Märsta - ett tåg i timmen fram till 16.30 ej
acceptabelt. Onödigt att tåg som ändå åker förbi bara passerar Märsta.
CG: Beror mycket på Arlanda.

FB (kommentar 030203): Ännu värre nu efter 6/1: t ex 3,5 h väntetid på
kvällar i Märsta! Fullständigt oacceptabelt! Många jobbar sent i
Sollentuna, Kista m fl orter  ska de börja åka bil??

*

FB: Tåg som vänder och plötsligt ej går hela sträckan - ny trend?
CG: Många av .40-tågen vänder i Knivsta när de är försenade och inte
kommer att hinna tillbaka till Eskilstuna. CG KOLLAR UPP DETTA. Borde
inte skyltas upp att tågen går till Uppsala om de tänker vända i Knivsta.

*

FB: Varför lyckas Arlanda Express, Pågatågen m fl alltid komma i tid? Är
förseningar verkligen nödvändiga?

CG: Bättre avtal med Banverket än SJ har, incitamentsavtal på gång
mellan Gävle-UA har skrivits SJ-banverket. Detta kommer småningom att
utvärderas och (ev.) kunna införas UA-STHLM. S K PULS- möten finns,
regelbundna möten operatörerna bjuds in, Banverket kallar. Rapport efter
jul om GÄVLE-UPPSALA-avtalet. CG ÅTERKOMMER OM DETTA DÅ.

1.2 Information, kommunikation&
___________________________

FB: Hur informeras resenärerna egentligen av SJ om nyheter i trafik,
villkor, o.s.v. ?

CG: Hemsidorna! Hur skall priser osv. basuneras ut? Inga officiella
prislistor syns på centralerna! Borde kunna göras bättre.


FB: Varför informerar man inte om vilken sida avstigningen skall ske? CG: KOLLAS UPP.

*
FB: Varför inte tågstatusinformation som i Danmark? Både på station och
webb? T ex: http://lp.bane.dk/mapcafe/pass_tog.asp - där kan alla se var
tågen befinner sig, i realtid.

CG: TEFÖR väldigt produktionsinriktat. Jobbar mest mot
trafikredaktionerna. OJE används av radio Uppland m fl. CG KOLLAR UPP.

*

FB: SMS-tjänst för trafikinfo? Vad händer med detta?
CG ÅTERKOMMER I JANUARI OM DETTA.

*

FB: Varför ropas tåg som går i tid ut alls? För synskadade? Men varför
prioriteras inte utrop om trafikavvikelser över de som ändå står på
monitorer och tavlorna?
Många upplever spårtavlor som svårlästa. SJ reder ut detta med
Banverket. FÖLJS UPP.


*


FB: Blåa destinationsskyltarna allt oftare felaktiga eller ej uppsatta,
varför?

CG: Problem finns. Ansvarig i Hagalund. Svealandsbanetågen t ex. Ingår i
kvalitetsprogrammet.
DUBBELCHECKAS av CG. Önskemål från SJ till Pendlarnätverket: Håll utkik
efter försenade och felskyltade tåg. Rapportera in, gärna med tågnummer
och allt, så blir det lättare att "gå till roten" om sånt här.

FB (Kommentar 030203): Detta sker nästan hela tiden, och har blivit
värre! Ibland är blåa dörrskyltarna inte uppsatta alls, ibland står det
Eskilstuna eller Stockholm på tåg som borde märkts Uppsala. Det
var mycket bättre förr  då hade tågen dubbelskylt UA-STHLM / STHLM-UA,
då visste man utan tvivel vart tåget skulle. Varför har detta blivit så
dåligt? Om blåa skyltarna säger si, och tablåerna så, vem ska man lita
på? Problemet är när sådana här grejer är ad hoc  ibland är det
välskyltat och allt stämmer, ibland stämmer ingenting, men hur ska vi
resenärer veta vilket som är vilket????

1.3 Generellt, policy, Public relations, villkor, regler&
___________________________________________

FB: Förändringar i reklamationsvillkor? När får resenärerna veta något
om detta? Resegaranti!?

CG: Det senaste är att 15 december kommer en broschyr om vad som gäller.
Samma normalvillkor gäller. Broschyren har ej funnits förut. Har
förhandlats fram med KO. FÖLJS UPP.

*

FB: Sitta i första klass när den andra är fullsatt? vad gäller
egentligen? På flyg blir man uppgraderad om ekonomiklass är fullt& olika
konduktörer har olika policy, ingen resenär vet vad som gäller.
Vad som gäller är att man inte får sitta i 1 kl. utan 1-klassbiljett.
Men specialfall har funnits& Men tågbefälhavaren har rätt att göra
undantag.

FB (kommentar 030203): En del mindre serviceinriktade konduktörer låser
in folk i 1:a klass så inte det vanligt folk ska drista sig till att
sitta där, det sker speciellt när tåget är överfullt med folk pga
tidigare förseningar/inställda tåg. Är det service, det? Hur kan man
behandla folk på det viset?

*

FB: Av/påstigning på Arlanda med vanligt månadskort? Förr stod att man
inte fick det!
CG ÅTERKOMMER OM DETTA.

*


1.4 Tågen, komfort, sittplatser, säkerhet& _________________________________

FB: Ibland går det tomma och låsta vagnar i tågseten, t o m när resten
av tåget är överfullt! Varför?
CG: Hinner ej låsa upp? Vad gäller det för tåg?CG ÅTERKOMMER. Rapportera
gärna in när detta händer - tid, tågnummer, osv.

FB (kommentar 030203): detta är rätt vanligt på de eländiga tågen som
kommer söderifrån via perrong 17/18  först 2 lok (varför det,
förresten?) och sen 1-3 låsta gamla 1:a-klassvagnar (såna med röda
dammande säten). Inte heller ovanligt att de tågen är överfulla
nuförtiden (eftersom så många andra tåg dragits in), så folk står i ett
tåg med 2 lok och ett par låsta vagnar längst fram. Bedrövligt.1.5 Övrigt
__________

FB: När kommer väntrum i Märsta? Glaskurerna värmer inte.

CG: Pressbyrån flyttar in i stationen i januari???, väntrummet öppnas,
ny monitor. Återkommer om exakt datum.

*

FB: Vänd monitorn i Märsta så den går att läsa även i solljus!!
CG: Banverkets monitor, SJ har tjatat om detta typ femtioelva gånger.

FB: (kommentar 030203) Men hur svårt ska det behöva vara att vända en
monitor? Ett spärrskaft och en gubbe med pall?2. Nya punkter
------------------


SMS-tjänsten säger att tåg som avgår i tid är försenade!


Straffavgifterna vid krånglande automater  kund förakt av värsta sort.
Konsumentverket är inkopplat. Sånt här beteende är oacceptabelt.

Det verkar ändå inte rulla särskilt bra när det snöar?? Flera växelfel,
spårfel osv har skett i samband med riktiga vinterdagar?

Katastrof-tabellerna  pendling UA-Knivsta-Märsta ToR har hart när
omöjliggjorts. Flera pendlare säger att de tvingas lämna tillbaka
månadskorten. Hur kan eskilstunabor till Arlanda prioriteras över
arbetspendlare Uppsala-Märsta?

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: