[uppsalapendeln] Ang: [Fwd: Till Riksdagens trafikutskott - Om SJ/Uppsalapendeln.]

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Fri, 13 Dec 2002 14:29:34 +0100

Låter som goddag yxskaft. Om man frågar igen efter att ha fått svar en
gång, borde även en politisk tjänsteman kunna dra slutsatsen att inget hänt
sedan sist och göra något åt sakfrågan i stället för att, ganska snorkigt,
avfärda den frågande och börja prata om miljön. Vi är överens med henne om
att det är bäst för miljön om alla åker tåg i stället för bil, men då måste
de som fått sig järnvägstrafiken anförtrodd se till att det oxå är
praktiskt möjligt.
Hälsn
K


                                        
          
          Fredrick Beste                       
          
          <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx    Till:  PendlarNätverket 
Uppsala-Stockholm  
          son.se>             
<uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>        
          Sänt av:             Kopia:           
          
          uppsalapendeln-bounce@fre    Ärende:   
[uppsalapendeln] [Fwd: Till   
          elists.org            Riksdagens trafikutskott - 
Om         
                           SJ/Uppsalapendeln.]    
          
                                        
          
          2002-12-13 14:21                      
          
          Sänd svar till                       
          
          uppsalapendeln                       
          
                                        
          
                                        
          


-------- Original Message --------
Subject: Till Riksdagens trafikutskott - Om SJ/Uppsalapendeln.
Date: Fri, 13 Dec 2002 14:18:15 +0100
From: katarina.ringels@xxxxxxxxxxxx
To: Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxxHej och tack för ditt brev!

För att kunna besvara din fråga har jag varit kontakt med
Näringsdepartementet.
I samband med detta fick jag också veta att du så sent som i höstas fått
svar på dina frågor i samma ämne. Därför kommer jag inte att gå in på det
som redan besvarats.

Den enskilt största källan till de luftföroreningar som i dag förorsakar
allvarliga miljöproblem är vägtrafiken. Därför vill Socialdemokraterna
fortsätta att utveckla ett för hela landet sammanhållet ekologiskt,
effektivt och ekonomiskt hållbart transportsystem. Därför är det väsentligt
att stimulera till en miljövänlig kollektivtrafik. En ökad andel
kollektivt resande är därför en viktig komponent i arbetet med att utforma
ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Stockholmsberedningen är tillsatt av regeringen och har till uppgift att
lämna förslag på insatser som förbättrar transportsystemet i
Stockholmsregionen men också transportmöjligheterna mellan Stockholm och
övriga Mälardalen, övriga landet samt internationellt.

För att läsa mer om Stockholmsberedningens arbete kan du gå in på
näringsdepartementets hemsida via www.regeringen.se. Där kan du klicka dig
fram till Stockholmsberedningens hemsida (Näringsdepartementets frågor,
Transporter och infrastruktur, Luftfart på sidan som kommer upp finns en
länk till Stockholmsberedningens hemsida).

Med vänliga hälsningar

Katarina Ringels
Socialdemokratiska riksdagsgruppens kansli
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Ang: [Fwd: Till Riksdagens trafikutskott - Om SJ/Uppsalapendeln.]