[uppsalapendeln] Re: Ang: [Fwd: Nättjänster på pendeln Uppsala - Stockholm]

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 13 Feb 2004 09:37:50 +0100

nu var ju inte frågan ställd av SJ, utan av datorforskare på uppsala universitet.

/FEva Britt Karlsson wrote:

Jag är böjd att hålla med Kerstin. Att tågen går och kommer på utsatt tid, och
övrigt som Kerstin skriver, det måste komma i allra första hand.
/Eva Britt

Tänk att jag tror att vi i första hand är intresserade av att tågen ska
avgå och komma fram i rätt tid, vara rena och prydliga, lagom varma,ha
välskötta toaletter och fungerande läslampor. Först när allt sådant är
tillgodosett, tror jag vi vill börja diskutera överkursen i form av nät-
och andra tjänster.
Kerstin


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************This communication is confidential and intended solely for the addressee(s). Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you believe this message has been sent to you in error, please notify the sender by replying to this transmission and delete the message without disclosing it. Thank you.


E-mail including attachments is susceptible to data corruption, interruption, unauthorized amendment, tampering and viruses, and we only send and receive e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption, interception, amendment, tampering or viruses or any consequences thereof.

Other related posts: