[uppsalapendeln] Re: Ang: [Fwd: Nättjänster på pendeln Uppsala - Stockholm]

  • From: "Eva Britt Karlsson" <evabritt.karlsson@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 13 Feb 2004 09:20:57 +0100

Jag är böjd att hålla med Kerstin. Att tågen går och kommer på utsatt tid, och
övrigt som Kerstin skriver, det måste komma i allra första hand.
/Eva Britt 

 
> 
> Tänk att jag tror att vi i första hand är intresserade av att tågen ska
> avgå och komma fram i rätt tid, vara rena och prydliga, lagom varma,ha
> välskötta toaletter och fungerande läslampor. Först när allt sådant är
> tillgodosett, tror jag vi vill börja diskutera överkursen i form av nät-
> och andra tjänster.
> Kerstin
 ********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: