[uppsalapendeln] Ang: [Fwd: Nättjänster på pendeln Uppsala - Stockholm]

  • From: Kerstin Ramdén <Kerstin.Ramden@xxxxxx>
  • To: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 13 Feb 2004 09:16:41 +0100
Tänk att jag tror att vi i första hand är intresserade av att tågen ska
avgå och komma fram i rätt tid, vara rena och prydliga, lagom varma,ha
välskötta toaletter och fungerande läslampor. Först när allt sådant är
tillgodosett, tror jag vi vill börja diskutera överkursen i form av nät-
och andra tjänster.
Kerstin********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: