[uppsalapendeln] Ang: En annan sak som jag skulle vilja veta...

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 21 Nov 2002 10:48:43 +0100


Om det intr=E4ffade n=E5gon enstaka g=E5ng, s=E5 vore svaret tvekl=F6st=
: st=E4ll in!
Men eftersom det h=E4nder alltf=F6r ofta s=E5 =E4r det ju n=E4stan om=F6=
jligt. Fast =E5
andra sidan, om alternativet =E4r att t=E5get g=E5r men med 20 minuters=

f=F6rsening, s=E5 kan det ju vara detsamma. Att st=E4ndigt komma fram e=
n
halvtimme senare =E4n man t=E4nkt sig =E4r frustrerande, men ofta g=E5r=
 det ju
n=E5got fj=E4rrt=E5g emellan och d=E5 kan f=F6rseningen bli mindre om m=
an har tur. S=E5
f=F6r egen del lutar jag nog trots allt mest =E5t att man ska st=E4lla =
in, s=E5
inte problemet smittar alla andra avg=E5ngar.

Dessutom m=E5ste jag s=E4ga att jag h=E5ller med om det du skrev i ditt=
 f=F6rra
mail om t=E5gen s=F6derifr=E5n, som har en alltf=F6r optimistisk tidtab=
ell. L=E4gg p=E5
x minuter s=E5 det finns en chans att h=E4mta in tid som tappats bort p=
=E5 v=E4gen
till Stockholm. Det =E4r adrenalindrivande att, n=E4r man j=E4ktat som =
en tok
fr=E5n jobbet f=F6r att hinna med ett t=E5g och kommer till centralen m=
ed svetten
lackande, uppt=E4cka att t=E5get =E4r fem - femton minuter f=F6rsenat. =
Man kunde
dragit benen efter sig och kollat skyltf=F6nstren i st=E4llet f=F6r att=
 rusa som
en f=F6rgiftad r=E5tta genom stan, med risk f=F6r att sparka omkull bar=
n och
rullatorst=F6dda =E4ldre damer.

S=E5 till informationen, som ju =E4r under all kritik. De har ju grafer=
 som
visar exakt var ett t=E5g befinner sig och skulle l=E4tt kunna ge infor=
mation
b=E5de 15 och 30 minuter i f=F6rv=E4g om huruvida ett t=E5g kommer att =
avg=E5 i tid
eller inte - om inte en ursp=E5rning intr=E4ffar p=E5 bang=E5rden, s=E5=
dant kan ju
vara sv=E5rt att f=F6utse, men =E4r dessb=E4ttre ytterst ovanligt. Det =
borde inte
vara ett dugg sv=E5rt att h=E5lla hemsidan uppdaterad med vartenda t=E5=
g med en
halvtimmes framf=F6rh=E5llning, det ger utrymme f=F6r oss som reser att=
 planera
om n=E4r vi ser att det t=E5g vi t=E4nkte ta st=E4lls in eller =E4r f=F6=
rsenat. Det som
g=F6r en galen av ilska =E4r ju att man v=E4ntar bort en massa tid till=
 ingen
nytta och tid =E4r en bristvara f=F6r alla som pendlar eftersom resande=
t tar
mycket tid =E4ven utan f=F6rseningar. Vi brukar ha lokalradion p=E5 hem=
ma p=E5
morgnarna f=F6r att f=E5 information den v=E4gen om hur det ser ut p=E5=
 t=E5gfronten.
D=E4r ber=E4ttar man samvetsgrant om problem p=E5 uppt=E5get och med bu=
ssarna men
"v=E5ra" t=E5g s=E4gs alltid g=E5 utan st=F6rningar. Och s=E5 kommer ma=
n till stationen
och uppt=E4cker att det kan vara b=E5de f=F6rseningar och inst=E4llda t=
=E5g.

Just nu verkar SJ ha nya problem =E4ven s=F6derut. En kollega rusade h=E4=
rifr=E5n
f=F6r en stund sedan f=F6r att =E5ka hem till Nyk=F6ping och h=E4mta si=
n dotter p=E5
dagis och nu ringde han fr=E5n centralen f=F6r att ber=E4tta att hans t=
=E5g i
nul=E4get ber=E4knas bli 25 minuter f=F6rsenat. Vi uppsalapendlare =E4r=
 inte
ensamma om att ha problem men det =E4r en mycket liten tr=F6st.

B=E4sta h=E4lsningar
Kerstin Ramd=E9n                                    =
                =20
          Fredrick Beste                   =
                =20
          <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx    Till:  uppsalapen=
deln@xxxxxxxxxxxxx       =20
          son.se>             Kopia:      =
                =20
          S=E4nt av:             =C4rende:   [=
uppsalapendeln] En annan sak som  =20
          uppsalapendeln-bounce@fre    jag skulle vilja v=
eta...             =20
          elists.org                     =
                =20
                                    =
                =20
                                    =
                =20
          2002-11-21 09:53                  =
                =20
          S=E4nd svar till                  =
                 =20
          uppsalapendeln                   =
                =20
                                    =
                =20
                                    =
                =20

=3D2E..=3DE4r den fr=3DE5ga som =3DE4r ganska knivig att svara p=3DE5, =
men om ni ha=3D
r n=3DE5gra=3D20
=3DE5sikter, h=3DF6r av er (SJ =3DE4r v=3DE4ldigt angel=3DE4gna om att =
f=3DE5 veta va=3D
d vi tycker=3D20
om detta):

N=3DE4r ett t=3DE5g blir f=3DF6rsenat ( t ex fr=3DE5n service i Hagalun=
d pga "lok=3D
fel"=3D20
och allt s=3DE5nt d=3DE4r), s=3DE5 har SJ/Banverket/EuroMaint tv=3DE5 a=
lternativ:=3D1) F=3DF6rs=3DF6ka k=3DF6ra t=3DE5get =3DE4nd=3DE5, =3DE4ven om det i s=
omliga fall kan =3D
kraftigt=3D20
f=3DF6rsenat redan innan det =3DE4r framme i Uppsala och skall ta upp=3D=
20
passagerare f=3DF6rsta g=3DE5ngen.
Detta inneb=3DE4r:
  - det f=3DF6rsenade t=3DE5get riskerar att st=3DF6ra andra t=3DE5g -=
 fler pass=3D
agerare=3D20
blir f=3DF6rsenade ("dominoeffekter" ute p=3DE5 sp=3DE5ren)
  - men man bibeh=3DE5ller transportkapaciteten (kan ta alla passagera=
re)

2) St=3DE4lla in t=3DE5get raskt och h=3DE4nvisa till andra avg=3DE5nga=
r
 - De tidsm=3DE4ssigt n=3DE4rmaste avg=3DE5ngarna blir d=3DE5 oftast =3D=
F6verfulla =3D
och=3D20
oftast n=3DE5got f=3DF6rsenade eftersom s=3DE5 m=3DE5nga ska kliva p=3D=
E5.
 - men man slipper st=3DF6ra andra t=3DE5g


N=3DE5got av ett knivigt dilemma, s=3DE5ledes. vad tycker ni i Pendlarn=
=3DE4tve=3D
rket?=3D20
Vad b=3DF6r SJ g=3DF6ra? Ska man ha som princip att t ex st=3DE4lla in=
 alla=3D20
avg=3DE5ngar som =3DE4nd=3DE5 befaras bli, s=3DE4g, mer =3DE4n 20 minut=
er sena och =3D
ist=3DE4llet=3D20
=3DE4gna all kraft =3DE5t att f=3DE5 fram de t=3DE5g som fortfarande ha=
r chans at=3D
t g=3DE5 i=3D20
tid? Eller ska alla t=3DE5g avg=3DE5, oavsett f=3DF6rsening?

Jag m=3DE5ste s=3DE4ga att jag sj=3DE4lv inte har n=3DE5got enkelt svar=
 p=3DE5 dett=3D
a.


/F
********************************
Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 uppsalapendels=

e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till=

uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med =E4mnet
unsubscribe

Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

=
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Ang: En annan sak som jag skulle vilja veta...