[uppsalapendeln] Alltfler väljer bussen

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 10 Jan 2004 09:28:14 +0100

http://www2.unt.se/avd/1,2883,MC=3-AV_ID=294938,00.html

Allt fler väljer bussen

2004-01-10 00:00

Av:Anna Dammert
Allt fler väljer bussen. Swebus Express resenärer mellan Uppsala och Stockholm har ökat med nästan 25 procent det senaste halvåret.
Uppsalapendelns resenärer har under samma period minskat med sju procent.


Swebus Express har haft en gynnsam utveckling, både vad gäller antalet pendlare, men också vad gäller shoppingåkandet på helgerna. Bägge kategorierna har ökat med 20-25 procent det senaste halvåret.
- Ökningen beror nog till största delen på att fler börjat åka kollektivt, säger Stefan Carlén, VD för Swebus Express.
Men antalet resenärer på Uppsalapendeln har under samma minskat med 7 procent.
- Vi tror att nedgången beror på en allmän stagnation. Arbetsmarknaden är sämre och då blir det också färre som pendlar, säger Pernilla Melander, presschef på SJ.

Vändning med tvåvåningståg?
På SJ hoppas man att de nya tvåvåningstågen som införs i Mälardalen i år, ska medföra att fler väljer att ta tåget.
- Tvåvåningståget är snabbare, bekvämare och tar mer folk, säger Pernilla Melander.
Stefan Carlén på Swebus förväntar sig en ökning av kollektivtrafiken i framtiden - och en ökning av andelen busstrafikanter.
- Jag misstänker att det kan bli en förändring i subventionstänkandet när folk får upp ögonen för hur oerhört billig och miljövänlig busstrafiken är, säger Stefan Carlén.
       *i artikeln intervjuas 4 personer, varav två säger saker som att "bussen kommer i alla fall", "man kan inte lita på tåget".
GIF image

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Alltfler väljer bussen