[uppsalapendeln] Re: Agendaförslag till mö tet med SJ/Gor don på måndag

  • From: "James Wolner" <wolners@xxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 5 Dec 2002 17:16:03 +0100

Hej

Hur kommer jag ur denna mail listan?

tack
James Wolner

----- Original Message -----
From: "Fredrick Beste" <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Thursday, December 05, 2002 11:28 AM
Subject: [uppsalapendeln] Re: Agendaförslag till mö tet med SJ/Gor don på
måndag


> Ang. träff med Banverket så pratade jag och Gordon om det vid första
> mötet. Jag uttryckte önskemål om att få träffa de ansvariga på Banverket
> och vi kommer att
> försöka få ett sånt möte till stånd inom den närmaste framtiden. Om
> banverket vill/törs förstås. Tanken var väl att få ge direk-tfeedback
> från slutkunden (oss resenärer) direkt till
> de som ansvarar för signaler, växlar, utrop och montorerna utan att gå
> en massa omvägar. Kanske också kunna  ge SJ lite "eldunderstöd" när de i
> sin tur förhandlar med Banverket. Tydligen så har de lite svårt att få
> gehör för sina åsikter där... Banverket är den verkliga
> supermonopolisten och vet förstås om det också.
>
> /F
>
>
>
> Jessica Elgenstierna wrote:
>
> > Bra lista. Lite feedback:
> >
> > 1. Det är faktiskt lågtrafiktid i Märsta även under
> > eftermiddagarna. Ett tåg i timmen fram till 16.30, efter den
> > senaste försämringen. Jätteirriterande när man har barn och försöker
> > komma hem i vettig tid på dagarna. Viktigt att avgångar från Märsta
> > inte ställs in, och det gäller alltså inte bara kvällstid utan även
> > under eftermiddagarna.
> >
> > 2. Väntrum i Märsta. De små glaskurerna på perrongen värmer inte ett
> > dugg. Kommer stationshuset att bli stationshus när det öppnas på nytt
> > eller är det bara restaurang?
> >
> > 3. Monitorn på perrongen i Märsta som är felvänd så att den är helt
> > oläslig så fort solen skiner. En småsak, men inte desto mindre väldigt
> > frustrerande. Kan SJ ordna saken med Banverket? Om inte: borde
> > pendlarnätverket kanske börja ha särskilda möten även med Barnverket?
> >
> > Jessica Elgenstierna
> >
> >
>
>
>
>
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
>
>********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: