[uppsalapendeln] Re: Agendaförslag till mö tet med SJ/Gor don på måndag

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 05 Dec 2002 11:28:31 +0100

Ang. träff med Banverket så pratade jag och Gordon om det vid första mötet. Jag uttryckte önskemål om att få träffa de ansvariga på Banverket och vi kommer att
försöka få ett sånt möte till stånd inom den närmaste framtiden. Om banverket vill/törs förstås. Tanken var väl att få ge direk-tfeedback från slutkunden (oss resenärer) direkt till
de som ansvarar för signaler, växlar, utrop och montorerna utan att gå en massa omvägar. Kanske också kunna ge SJ lite "eldunderstöd" när de i sin tur förhandlar med Banverket. Tydligen så har de lite svårt att få gehör för sina åsikter där... Banverket är den verkliga supermonopolisten och vet förstås om det också.


/FJessica Elgenstierna wrote:

Bra lista. Lite feedback:

1. Det är faktiskt lågtrafiktid i Märsta även under eftermiddagarna. Ett tåg i timmen fram till 16.30, efter den senaste försämringen. Jätteirriterande när man har barn och försöker komma hem i vettig tid på dagarna. Viktigt att avgångar från Märsta inte ställs in, och det gäller alltså inte bara kvällstid utan även under eftermiddagarna.

2. Väntrum i Märsta. De små glaskurerna på perrongen värmer inte ett dugg. Kommer stationshuset att bli stationshus när det öppnas på nytt eller är det bara restaurang?

3. Monitorn på perrongen i Märsta som är felvänd så att den är helt oläslig så fort solen skiner. En småsak, men inte desto mindre väldigt frustrerande. Kan SJ ordna saken med Banverket? Om inte: borde pendlarnätverket kanske börja ha särskilda möten även med Barnverket?

Jessica Elgenstierna


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: