[uppsalapendeln] Re: 28 minuter !

  • From: Leif Lagerstedt <lagerstedt@xxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 15 Sep 2005 21:38:10 +0200


Utomordentligt att det går så fort, lika snabbt som X 2000 och utan uppehåll. Men tåget är fullsatt ofta, så fullsatt att man ber folk ta nästa tåg, d.v.s. 0710. Någon biljettkontroll verkar heller inte förekomma.


Men SJ sysslar med en otrevlig form av standardsänkning. Har ni observerat att förstaklassavdelningen i dubbeldäckaren i själva verket är en andraklassavdelning försedd med en dörr och en liten skylt som det står "1 klass" på. Man tar alltså 50% mer betalt men levererar inte något mervärde. Vi vet ju alla att SJ vill bli av med förstaklass för Uppsalapendeln. Men detta är ändå väl magstarkt. Redan den s.k. förstaklassavdelningen i Reginatågen har sämre standard än andraklass i de vanliga B6/B7-vagnarna som körs på pendeln: Man sitter 2+2 stolar där. Första klass är ju 1+2 stolar. Påminner om tunnelbanan i Paris för några år sedan. Där hade man första klass som såg likadan ut som andra klass, men det var mindre trängsel. Har SJ övertagit denna affärsidé? För mig är det dålig affärssed. Vore det inte lämpligt att anmäla SJ för KO?

Leif LagerstedtAt 08:16 15/09/2005, you wrote:
Nytt rekord, således!Pamela Davidsson wrote:

7-tåget i morse var framme i Stockholm kl 7.28 !

Pamela Davidsson


******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************
******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: