[uppsalapendeln] 2 dåliga nyheter idag:

  • From: "Fredrick Beste" <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 18 Aug 2009 09:18:46 +0200

Sena tågavgången till Stockholm försvinner 
 Ett indraget tåg på vardagskvällar är en av höstens förändringar på SJ:s 
Uppsalapendel. 

http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=77-AV_ID=944437,00.html?from=puff


och:SJ:s resegaranti försämras 

I dag ersätter SJ hela biljetten i form av ett värdebevis om tåget skulle vara 
försenat, men från och med oktober blir ersättningsvillkoren vid förseningar 
sämre. 

 Då kommer nämligen SJ anpassa sig till ett nytt EU-direktiv där den nya 
ersättningen kommer att ligga på EU-direktivets miniminivå.

Vid en försening på minst en timme återbetalas 25 procent av biljettpriset. För 
två timmar återbetalas 50 procent.

Ersättningen betalas från och med i höst ut i kontanter.


        *


Kommentar: tidigare har ju gränsen för ersättning vid försening varit 20 
minuter, nu krävs alltså 60 minuter, vilket förmodligen kommer att sänka 
antalet beviljade förseningsersättningar på Uppsalapendeln drastiskt (de flesta 
förseningar ligger ju i spannet 5-30 minuter).

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] 2 dåliga nyheter idag: - Fredrick Beste