[uppsalapendeln] Re: 1:a klass

  • From: Irma Ridbäck <irma.018129984@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 01 Dec 2002 17:43:23 +0100

Nej! Jag tycker inte man ska till=E5ta/erbjuda sittplats i 1:a klass, om det
=E4r fullt i andra klass utan att passageraren betalar  mellanskillnad i pris=
.

Irma=20

> Fr=E5n: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
> Organisation: Ericsson Utvecklings AB
> Svara till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Datum: Sun, 01 Dec 2002 17:21:45 +0100
> Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> =C4mne: [uppsalapendeln] Re: 1:a klass
>=20
>=20
> absolut! i synnerhet som SJ ju forsoker likna SAS och andra flygbolag i=3D2=
0
> en massa andra sammanhang, t ex
> egna "kundtidningar" som Kupe och TUFF, sa varfor inte fortsatta och=3D20
> anamma de goda sidorna av flyget ocksa?
>=20
> /F
>=20
>=20
> J=3DF6ns Weimarck wrote:
>=20
>> Hejsan igen!
>> Jag ih=3DE4rdar:-)
>> J=3DE4mf=3DF6r med flyget: Som =3DF6verbokad passagerare erbjuds man 
>> antingen =
=3D
> pengar f=3DF6r
>> att ta ett annat plan eller s=3DE5 f=3DE5r man =3DE5ka aff=3DE4rsklass 
>> ist=3DE4lle=
=3D
> t. Sen kan man
>> ju f=3DF6rs=3DF6ka hitta p=3DE5 ett system d=3DE4r de som har riktiga 
>> f=3DF6rstakl=
=3D
> assbiljetter
>> naturligtvis f=3DE5r f=3DF6retr=3DE4de, men sj=3DE4lv grundid=3DE9n tycker 
>> jag m=3DE=
5=3D
> ste vara att om
>> det finns sittplatser p=3DE5 t=3DE5get s=3DE5 ska de erbjudas till 
>> sittplatsl=3D=
F6=3D
> sa
>> passagerare!
>>=20
>> /J=3DF6ns
>>=20
>> -----Original Message-----
>> From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
>> [mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]On Behalf Of Irma Ridb=3DE4ck
>> Sent: den 28 november 2002 20:43
>> To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
>> Subject: [uppsalapendeln] Re: 1:a klass
>>=20
>>=20
>>=20
>> Hej och Nej! Jag tycker inte man ska till=3D3DE5ta/erbjuda sittplats i f=3D3=
D=3D
> F6rsta
>> klass, om det =3D3DE4r totalt fullt i andra klass. D=3D3DE5 ska alla 
>> ocks=3D3D=
=3D
> E5 vara
>> beredda
>> att betala f=3D3DF6r det.
>>=20
>> Irma
>>=20
>> =3D20
>>=20
>>> Fr=3D3DE5n: J=3D3DF6ns Weimarck <jons.weimarck@xxxxxxxxx>
>>> Svara till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
>>> Datum: Thu, 28 Nov 2002 19:18:04 +0100
>>> Till: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
>>> =3D3DC4mne: [uppsalapendeln] 1:a klass
>>> =3D3D20
>>> =3D3D20
>>> Hej!
>>> En sak som borde tas upp med SJ =3D3DE4r att det naturligtvis m=3D3DE5ste v=
=3D
> ara
>>> =3D20
>>>=20
>> till=3D3DE5t=3D3D
>> et
>> =3D20
>>=20
>>> att s=3D3DE4tta sig i f=3D3DF6rsta klass n=3D3DE4r t=3D3DE5get =3D3DE4r 
>>> =3D3DF6verf=
=3D
> ullt i
>>> =3D20
>>>=20
>> andraklassvagnarna.
>> =3D20
>>=20
>>> Ofta ser ju t=3D3DE5gm=3D3DE4starna =3D3DE4nd=3D3DE5 mellan fingrarna 
>>> p=3D3DE5 de=
=3D
> tta, och det
>>> =3D20
>>>=20
>> =3D3DE4r ju bra=3D3D
>> ,
>> =3D20
>>=20
>>> men helt uppenbart s=3D3DE5 =3D3DE4r det p=3D3DE5 deras eget initiativ och 
>>> in=
=3D
> get som
>>> =3D20
>>>=20
>> SJ
>> =3D20
>>=20
>>> egentligen till=3D3DE5ter.
>>> =3D3D20
>>> /J=3D3DF6ns
>>> =3D3D20
>>> =3D3D20
>>> =3D3D20
>>> ********************************
>>> Du har f=3D3DE5tt det h=3D3DE4r brevet eftersom du =3D3DE4r med p=3D3DE5 
>>> uppsal=
=3D
> apendels
>>> =3D20
>>>=20
>> e-postlis=3D3D
>> ta.
>> =3D20
>>=20
>>> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till=
=3D
>=20
>>> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>>> med =3D3DE4mnet
>>> unsubscribe
>>> =3D3D20
>>> Vid eventuella fr=3D3DE5gor, kontakta
>>> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>>> ********************************
>>> =3D20
>>>=20
>>=20
>>=20
>>=20
>> ********************************
>> Du har f=3DE5tt det h=3DE4r brevet eftersom du =3DE4r med p=3DE5 
>> uppsalapendels =
=3D
> e-postlista.
>> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>> med =3DE4mnet
>> unsubscribe
>>=20
>> Vid eventuella fr=3DE5gor, kontakta
>> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>> ********************************
>>=20
>>=20
>>=20
>> ********************************
>> Du har f=3DE5tt det h=3DE4r brevet eftersom du =3DE4r med p=3DE5 
>> uppsalapendels =
=3D
> e-postlista.
>> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>> med =3DE4mnet
>> unsubscribe
>>=20
>> Vid eventuella fr=3DE5gor, kontakta
>> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>> ********************************
>> =3D20
>>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
> ********************************
> Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 uppsalapendels 
> e-postlis=
ta.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med =E4mnet
> unsubscribe
>=20
> Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: